DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Föredrag »

Klicka på länken nedan för att komma till föredragen:

Föredrag från Moskva 2017

 

 

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
    Samtliga föredrag från pilgrimsresan till Moskva, Ryssland 2017
    Unity and reconciliation
    Ett rop från det Heliga Hjärtat: Kristi längtan efter Enhet.
    Helande av Kristi kropp
    Herrens dag
    Olika nivåer: inre frigjordhet, frihet från lidelse, ett oändligt lugn
    Förnyelse och undervisning om asketiskt liv
    Interreligiöst tal av Vassula
    Omvändelse
    Försoning och enhet
    Ekumenik och andlighet
    Korsets upphöjdhet
    Let us be One in the Divine Trinity
    We are called to become gods by participation
    Ta upp skäran och skörda
    Vassula in Le Mans, France 1999
    Union of Divine Love in the Holy Trinity
    Hjärtats enhet
    The Father's Heart
    The Great Return
    How to Cultivate True Life in God
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Kom alltid ihåg Mitt milda ledarskap
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag lever i ditt hjärtats tystnad
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message