DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus tas ner från Korset »

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

13. Jesus tas ner från Korset

Vår Moder Maria talar: “..tappa aldrig modet, Jag är nära dig, stig in i Jesu Sår, stig in i Mitt Bedrövade Hjärta och känn Min sorg, känn hur Jag gråter; Jag kommer till många, Jag visar dem Mitt Hjärta, Jag ger tecken genom att låta Mina Bilder fälla tårar, Jag uppenbarar Mig på olika platser, men Mina barns hjärtan är täckta med ett tjockt lager av misstro, de hånar dem som tror, Guds Ord betyder ingenting för dem, Guds rop igno-reras, de tar ingen notis om Våra varningar, ingen vill lyssna till uppenbarelser givna av Gud och talade ur Hans Mun, er tidsålders tro har försvunnit, den har svepts bort av intolerans, perversion, grymhet och vanära, hur bedrövat är inte Mitt Obefläckade Hjärta, Min Hand kan inte längre hålla tillbaka Guds Arm från att falla över er. (6 augusti 1988)

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
        Jesus döms till döden av Pilatus
        Jesus lyfter sitt Kors (ej färdigt)
        Jesus faller under Korsets tyngd
        Jesus möter sin Heliga Moder
        Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset (ej färdigt)
        Veronica torkar Jesu Ansikte
        Jesus faller igen under Korsets tyngd (justeras)
        Jesus tröstar Jerusalems kvinnor
        Jesus faller återigen under Korsets tyngd
        Jesus blir avklädd
        Jesus spikas fast på Korset
        Jesus dör på Korset
        Jesus tas ner från Korset
        Jesus blir lagd i graven
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Min Faders Ande hädas ständigt
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

24 april 2006
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message