DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Att känna Dig är att vara i Ditt Ljus

Evige Fader,
må Ditt Namn vara helgat,
att känna Dig är evigt Liv,
att känna Dig är att känna Sanningen,
all Vishets Fader,
helga mig med Din Helige Ande
så att mitt hjärta talar
ord fyllda av vishet;

Endast Du är Fullkomlig,
Källa till den Högsta Kärleken,
Min Konung, hänför mitt hjärta
till att prisa Dig natt och dag;
Källsprång av Myrra och Aloe,
ge min eländiga själ Din ljuva väldoft
så att när jag möter Min Konung,
Din Älskade Son,
Han inte vänder sin blick ifrån mig;

att känna Dig är att vara i Ditt Ljus,
detta Ljus som skall visa mig Vägen
och leda mig i Din Älskade Sons Fotspår;

Källa med Levande Vatten, kom,
kom och sänk mig, ditt barn
i Din Ström som så rikligt flyter fram
ur Din Helgedom;

O Gud! jag älskar Dig till tårar!
låt min eländiga själ längta efter
allt som är Heligt,
låt min själ smaka Din Ömhet,
Jahve, Du är min Gud,
jag lovprisar Ditt Namn,
för Du har sett till min eländiga själ
och uppfyllt den
med Din Härlighets strålglans;

mitt hjärta sjunger till Dig, Fader,
min ande fröjdar sig i Din Ande;
O Gud, min Fader,
låt min själ få sjunka ner
Din Kärleksfulla Famn
genom att sätta Ditt Sigill på mitt hjärta
så att min kärlek till Dig
blir starkare än själva Döden;
Amen.

2 mars 1993

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

17 februari 2014
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Gud-är-med-dig
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message