DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Må vi tillbe Dig kring ett enda Tabernakel

Fader,
välsignat vare Ditt Namn;
ty Din Älskade Son, Jesus Kristus,
kom till världen,
inte för att döma den,
utan för att rädda världen,
Förbarma Dig över oss,
se på Din Sons Heliga Sår,
som nu är vidöppna
och kom ihåg det pris
Han har betalat för oss
för att friköpa oss alla,
kom ihåg Hans Heliga Sår,
och de två Hjärtan
som Du Själv förenade i Kärlek,
och som led tillsammans,
den Obefläckade Avlelsens
Hjärta och Din Älskade Sons Hjärta,
O Fader,
kom nu ihåg Hans Löfte
och sänd oss Hjälparen,
med full kraft,
Sanningens Helige Ande,
för att påminna världen om Sanningen
och om Din Sons
foglighet, ödmjukhet,
lydnad och stora Kärlek,
Fader, tiden har kommit
när splittringens välde ropar
efter Fred och Enhet,
tiden har kommit
då Din Sons sårade Kropp
ropar efter Rättfärdighet,
den som världen
ännu inte har lärt känna;
men ge oss, Käre Fader,
genom Marias Obefläckade Hjärta
och Jesu Heliga Hjärta,
denna Frid i våra hjärtan,
och uppfyll Skrifterna
genom att uppfylla
Din Älskade Sons Bön till Dig:
att vi alla må bli ett,
ett i den Gudomliga
Heliga Treenigheten,
så att vi alla tillber och prisar Dig,
kring ett enda Tabernakel,
Amen;

25 mars 1991

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är den Ende Domaren
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Min Faders Ande hädas ständigt
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message