DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Några utvalda böner »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

Hänför min själ

Herre min Gud,
lyft min själ från detta mörker
in i Ditt Ljus,
omslut min själ
i Ditt Heliga Hjärta,
mätta min själ med Ditt Ord,
smörj min själ
med Ditt Heliga Namn,
gör min själ redo
att höra Ditt samtal,
andas Din ljuva väldoft
på min själ, uppväck den,
hänför min själ
till att glädja Din Själ,
Fader, smycka mig, Ditt barn,
genom att droppa
Din rena myrra över mig,
Du har fört mig in
till Din Himmelska Sal,
där alla de Utvalda har sin plats,
Du har visat mig för Dina änglar,
o, vad mer önskar min själ?
Din Ande har gett mig liv
och Du, som är det levande Brödet,
har återställt mitt liv,
Du har bjudit mig
att dricka Ditt Blod,
för att med Dig kunna dela
Ditt Rike i evighet
och leva i all evighet,
Ära vare den Högste!
Ära vare den Heligaste av Heliga,
Lovad vare vår Herre,
Välsignad vare vår Herre,
för Hans Nåd och Hans Kärlek
sträcker sig från tidsålder till tidsålder
och i all evighet;
Amen.

29 Januari 1990

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   NEXT

 

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag har öppnat Mina Himmelska Förråd
Känn igen Tiden

 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Du måste ha fullt förtroende för Mig
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message