DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Vigningsböner » Vigning till de Två Hjärtana »

Vigning till de Två Hjärtana

21 September 1993

Genom Ditt Ords profetior,
Herre,
vet vi, litar vi på
och tror vi,
att Segern för Ditt Heliga Hjärta
och Marias Obefläckade Hjärta
är nära förestående;

därför kommer vi ödmjukt
för att viga oss själva,
våra familjer och vårt land
till Era Två Heliga Hjärtan;

vi tror att genom att viga vårt land till Er,
kommer inte folken att lyfta svärd mot varandra,
och inte mer lära sig att strida;

vi tror att genom att viga vårt land
till era två Älskande Hjärtan,
kommer allt mänskligt högmod och övermod,
all gudlöshet och alla förhärdade hjärtan
att utplånas,
och allt ont kommer att ersättas
med kärlek och goda ting;

vi tror att Era Två Heliga Hjärtan
inte kan motstå våra suckar och våra behov,
men i sin brinnande Kärlek
kommer de att höra oss och komma till oss
för att hela våra djupa sår
och ge oss frid;

O Jesu Heliga Hjärta
och Marias Obefläckade Hjärta,
sänd oss en gnista från Era Två Hjärtan
som tänder våra hjärtan,
gör vårt land till en fulländad Boning för Er Helighet;
bli kvar i oss och vi i Er
så att vi genom Era Två Hjärtans Kärlek
kan finna Fred, Enhet och Omvändelse;
Amen

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
        Vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta
        Vigning till de Två Hjärtana
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Kärleken törstar efter kärlek
 
16 maj 2011
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message