DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Bönegrupper » Vägledning för Sant Liv i Gud bönegrupper »

Vägledning till SLIG bönegrupper av Vassula

Jag tar detta tillfälle i akt för att ge er några råd gällande Sant Liv i Gud bönegrupper:

Min önskan är att informera alla läsare och bönegrupper inom Sant Liv I Gud om hur vi lever ett Sant Liv i Gud baserat på Kristus sinnelag, så att vi kan efterlikna Honom och följa Hans vägar. I budskapen och spiritualiteten Sant Liv I Gud lär vi oss att vara: medkännande, osjälviska, enkla, ödmjuka, tålmodiga, toleranta, milda, vänliga, förenade, små i Jesu efterföljd och fullständigt överlåtna till Kristus. Vi vill vara som barn.

Är er önskan att växa i kärlek till Gud? Återgälda då ont med kärlek; älska varandra. Genom att vara vittnen kan ni dra tusentals människor till undervisningen i Sant Liv i Gud. Jesus undervisade mig om hur jag skulle läsa Bibeln och Han själv förklarade den för mig. Jag är Hans elev. Genom att förklara den för mig så förklarar Han den även för alla som läser Sant Liv i Gud. Jesus ger oss det vi behöver för vår omvändelse i vår tid. Vi har märkt att de som läser Sant Liv i Gud från början, gör understrykningar och läser budskapen om och om igen 2, 3, 4, 5 gånger, dessa är de som i dag är de främsta apostlarna för Sant Liv i Gud, och som har burit god frukt i överflöd att överlämnas åt vår älskade Herre. De har med lätthet kunnat bilda bönegrupper eftersom de har blivit formade så som jag formades andligen av ett Sant Liv i Gud och de är orubbliga. Jag har även lagt märke till att de som följer Sant Liv I Gud är människor som har en väldig styrka. Styrkan visar sig när de stöter på motstånd och förföljelse och hur de handskas med sådant; naturligtvis är detta gåvor som de får av den Helige Ande.

Den som förbereder en bönegrupp bör alltid ha i åtanke vad St Paulus sade: "Det får inte förekomma någon konkurrens er emellan, var fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva... Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus.”(Fil 2:3-5)

Om det är Guds önskan att ge en nådegåva kan ingen hindra Honom, Han kommer att ge gåvan. Men om du åtrår den så kan den onde se sin chans. Alla måste vara vaksamma. Det är till och med så att om vi tror att vi genom nåd har fått en gåva eller ett andligt ynnestbevis, så bör vi förneka och avvisa det och kämpa emot till en början. Om det inte är från Gud så försvinner det, men om det är från Gud så kommer dess kraft att fördubblas. (Jag avvisade Jesus i ungefär 3 månader i början efter att jag blivit tillsagd att det skulle kunna vara djävulen…)

När jag blir tillfrågad om jag äger helandets gåva, så säger jag: "Det gör jag inte." Jag helar inte, även om helanden äger rum hela tiden. Jag helar inte ens de som mirakulöst botats från cancer och från alla möjliga dödliga sjukdomar. Jag vet att det inte är jag och jag kan helt enkelt inte säga att jag äger den gåvan. Jag säger alltid: Jag helade inte och jag äger inte helandets gåva. Om några blir helade så är detta på grund av deras tro och den Helige Ande, givaren av Liv, som har helat dem... Han är Helaren, inte jag, jag äger ingenting och har inte åstadkommit något och jag förtjänar inget...

Den person som utövar handpåläggning på människor bör förbli liten och ödmjuk och hålla sig i bakgrunden i vetskap om att denna välsignelse inte är avhängig individens kraft utan att det sker genom den Helige Andes kraft. Den högsta formen av ödmjukhet är att vara ett intet.

Jag skulle emellertid vilja varna era grupper för vissa yttringar som kan uppstå och söndra gruppen. Om en grupp är ytlig och aldrig växer utan i stället minskar i antal, eller om dess medlemmar skulle förlora sitt fokus och börja följa andra läror som inte ens har sitt ursprung i Gud, då kan det bero på att medlemmarna inte har läst och mediterat över budskapen - och inte heller öppnat Bibeln i syfte att växa i helighet och uppfyllas av Guds kärlek, och på så sätt torkar de ut. De blir sådana som fokuserar på och enbart talar om märkliga händelser, datum, tecken och liknande.

Vad var orsaken till att dessa människor återvände till sitt ursprungliga tillstånd, precis som de var innan omvändelsen? Vi fann att det var de som inte var rotade i Kristus, som inte förlitade sig på Guds nåd som ger inre styrka, utan i stället förlitade sig på sin egen styrka. De läste aldrig de budskap som är kontemplativa och som lär oss att vara tillsammans med Gud och erfara Hans närvaro genom tyst bön, så att Gud upplyfter själen och förenar den med sig i Kärlek. Bibeln varnar oss och säger följande: "Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.” (Heb. 12:14-15) Låt oss efterlikna Jesus. Gud själv har sagt: "Jag kommer inte att svika er eller överge er." Där det finns kärlek där är också Gud.

Kom ihåg att omvändelse är det största miraklet av alla.

Vassula, 8 December 1998

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
    Hitta en bönegrupp
    Sant Liv i Gud - en Trinitarisk Spiritualitet
    Vägledning för Sant Liv i Gud bönegrupper
    Bönboken
    FAQ för bönegrupper
    Sant Liv i Gud föreningar
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Hela mänsklighetens Moder
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Min Helige Ande skall komma till er räddning
Det skall komma en andra Pingst

 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message