DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Bönegrupper » Sant Liv i Gud - en Trinitarisk Spiritualitet »

Sant Liv i Gud - en Trinitarisk Spiritualitet

Av Vassula Ryden

Jesus sade:
Utan Mig kommer du att leva som världen, med Mig kommer du att leva som i Himlen; utan Mig kommer dina karaktärsdrag att vara världens, men med Mig kommer dina karaktärsdrag att vara Mina; förbli i Mig, var rotad i Mig, förneka aldrig din gåva, sätt Mig främst och ge Mig din tid; (20/5 -94)

Vad är den trinitariska spiritualiteten  i Sant Liv i Gud?

 • Sant Liv i Gud betyder först och främst att vara ivrig att möta Gud och lära känna Honom sådan Han verkligen är; det är att öppna oss själva och få en personlig och intim relation med Honom. Utan denna förtrolighet kan vi inte närma oss Honom. Han kommer alltid att vara avlägsen, långt borta, någonstans “däruppe”, och på ett sådant avstånd att vi inte kan älska Honom. Vad Han ber oss om idag är ett samtal med Honom; ett enkelt samtal hjärta till hjärta, att ta in Honom i vårt dagliga liv och behandla Honom som vår bäste vän, utan att någonsin glömma att Han är Helig.

 • Sant Liv i Gud är att lära sig be utan uppehåll. Att be ständigt är att leva i fullkomlig förening med Gud och i Gud, alltså att dagligen leva det “vi, oss” som Jesus lär oss i budskapen. Det är att lära sig samtala hjärta till hjärta med Gud.
  Att vara i ständig bön är det första kärleksbudet, för det är frukten av vår kärlek till Gud, vår önskan att alltid vara tillsammans med Honom. Denna kärlek kommer att strömma ut ur våra hjärtan och in i våra medmänniskors hjärtan och älska dem, som det andra kärleksbudet säger.
  För att kunna detta måste vi bli villiga att offra vår vilja dagligen till Gud och överlämna oss fullständigt till Honom, så att vi kan leva med fötterna på jorden och med vårt hjärta och vår själ i himlen. Jesus tycker inte om ljumhet. Han vill ha ett uppriktigt hjärta.
  Om vi inte överlämnar oss fullständigt till Gud är det som om vi bundit Hans Händer. Hans vilja kan inte ske med oss. Vi måste rota oss helt i Honom. Att vara rotad i Gud betyder att bli som Han, att efterlikna Jesus; det är att älska Gud och att älska vår nästa. Vi kan inte tala om Fred och Enhet utan att vara förankrade i Gud.

 • Sant Liv i Gud är att utbreda Guds rike och göra den treenige Guden känd. Det är att uppenbara den sanna bilden av Gud vår Fader, så att vår ande ropar till Honom: “Abba!” (Pappa!)


 • Sant Liv i Gud är att praktisera den barmhärtighet och kärlek som behagar Gud. Jesus säger: “På domens dag blir ni dömda efter måttet av er kärlek.”

 • Sant Liv i Gud är att vara vittnen för den Högste, vittnen för Guds kärlek, att tala om för världen att fastän de har glömt Gud så har Gud i sin trofasta kärlek och barmhärtighet aldrig glömt dem, och även om vi är de mest bedrövliga i världen, så har Hans kärlek till oss ingen gräns.

  Vår Evige Fader säger, “Mitt barn, du är inte faderlös. Jag Är den Jag Är är din Fader; du är inte hemlös. Mitt Rike, Min Härlighet och Sanningen är ditt hem; du är inte utan föda, för med Min Egen Hand fyller Jag din mun från Min Mun med Mitt Ord; (...) Min nåd är över er, och allt Jag gör i dessa dagar görs för att frälsa ert släkte.” (26/2 -95)

 • Sant Liv i Gud innebär att låta den Helige Ande förvandla vår själ till en himmel, så att Han blir ljuset för våra ögon, grunden för vår existens, vårt hjärtas rytm, vårt skratt, vår glädje och vår själs konungsliga prydnad; vår lovsång till Lovsången och vårt amen till Amen. Vi måste dö från oss själva och våra lidelser, som hindrar Honom från att åter göra våra själar odödliga, fulla av nåd och till en himmel för att ära Gud.

 • Sant Liv i Gud är att förbli trogen mot Moder Kyrkan och traditionen. Det är att frambära böner till Gud från hjärtat, offer, bot och fasta.

 •  Sant Liv i Gud är att bli Guds Moders barn, eftersom hennes Obefläckade Hjärta aldrig är skilt från Jesu Heliga Hjärta utan är i fullkomlig förening med Hans.

 • Sant Liv i Gud är att besöka det Allraheligaste Sakramentet och vara med Jesus. Vi skall be den Helige Ande att ge oss fromhetens Ande för att lära oss tillbedja det Gudomliga Sakramentet och i vördnad betrakta det som är verkligt kött och verklig föda, vad som är verkligt blod och verklig dryck.
  Jesus sade: “Luta er mot Mig så skall Jag leda er till Mitt Tabernakel där Jag väntar på er dag och natt, Jag erbjuder Mig Själv till er varje dag, (...) allt Jag behöver är Kärlek, Kärlek och Tillbedjan” (1/6 -89)

 • Sant Liv i Gud är att be för enhet och för ett enande av påskfirandets datum, eftersom detta är Herren Jesu Kristi stora önskan. Vi kan bli enhetens förstlingar genom att samlas och be tillsammans med ett hjärta och en röst.
   Jesus sade: “Jag behöver ödmjukhet och kärlek och era hjärtans omvändelse som grund för er enhet.”

  Låt mottot för Sant Liv i Gud vara:
  LÖNA ONT MED KÄRLEK

  För, som Jesus säger till oss: Kärleken är roten till dygdernas träd. Utan den roten har trädet ingen dygd, ingen frukt. “Herrens Hjärta är Kärlek och Lagens hjärta är grundat på Kärlek.”
  Det är skrivet: “Döm inte.” Tungan är allra värst! Ty den tunga som tar emot den Heliga Kommunionen är densamma som dömer, kritiserar och hädar.  Därför säger Jesus: “Jag skulle vilja att ni fastar, men också med era läppar!”

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
    Hitta en bönegrupp
    Sant Liv i Gud - en Trinitarisk Spiritualitet
    Vägledning för Sant Liv i Gud bönegrupper
    Bönboken
    FAQ för bönegrupper
    Sant Liv i Gud föreningar
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Det är mycket viktigt att be och fråga efter Min hjälp
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Var barmhärtiga
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message