DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Pilgrimsresor & retreater » Pilgrimsresan till Libanon, Syrien och Jordanien 2005 » Den officiella pilgrimsrapporten » Sida 1 »

Pilgrimsresa år 2005 med Sant Liv I Gud

Introduktion

En pilgrimsresa handlar inte bara om att resa; den handlar också om att söka. En sann pilgrim försöker faktiskt finna en väg hem. En pilgrimsresa förknippas med religion eftersom vårt hem slutligen är hos Gud, vår Skapare. En pilgrimsresa är uttyck för en maning som vi känner inom oss, en maning som kunde sammanfattas i ett enda ord, formulerat som en inbjudan:

"Kom!"

Det som vi kanske skulle kalla livets egen pilgrimsresa har många vändningar: rätt och fel; skiljevägar; slingrande, farliga vägar; breda, vad det kan tyckas lättsamma vägar; återvändsgränder med varningar. Inom de stora pilgirmsresorna finns det även mindre: resor till bibliska länder och heliga platser, helgedomar, berömda kloster osv. Alla dess resor gör vi för att hålla oss vakna så att vi blir medvena om djupare frågor som inte bara handlar om livet efter döden utan om frågor som handlar om här och nu.

Vi är nästan som figurer i en saga som söker efter det sagoomspunna kungadömet, på jakt efter den klokaste och ädlaste kungen, platsen där vi finner den största friden och glädjen, där vårt välbefinnande är som störst, ja vi vet att vi söker himmelen. Men kungadömet öppnas för oss i vårt dagliga liv med allt dess slit och alla dess utmaningar av Kungen själv som kommer från sin himmelska tron och söker dem som är ödmjuka; det mänskliga hjärtat.

Pilgrimsresan som bär frukt är den som vi gör i ödmjukhet och kärlek. Frustration, förseningar, betungande hetta, kyliga kvällar, insekter, törst och hunger är lika nödvändiga som trevligt sällskap, skratt, hälsosam föda och bön. En pilgrimsresa är ingen semester, som mången präst får förklara för sina församlingsbor även om den presenterats som en "pilgrimsresa/semester. En semester är lika med en tids vila, men en pilgrimsresa är ämnad att blir en tid för reflexion över själva resan och omfattar motigheter, hårt arbete och beslutsamhet. Saker som självdisciplin som tex att vara punktlig kan bli mer än bekymmersamma. De är som små ljus som belyser olika aspekter av våra mänskliga svagheter. I samband med en pilgrimsresa visar sig mänskliga svagheter i själviskhet, lättja, upprorsanda och brist på omtanke. Samtidigt finns det andra människor som lyser. De är "jordens salt" (Matt. 5:13).

Dessa och så många andra saker blir olika sidor av Kungdömet, som i detta livet är som ett stort fält som består av både vete och ogräs. Vi hoppas att vi tack vare pilgrimsresan bli visa nog att urskilja vad som är både det ena och det andra inom oss själva och i världen omkring oss. Det betyder att det viktigaste med en genuin pilgrimsresa är att vi kommer till insikt och ånger.

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
    TLIG pilgrimsresa till Moskva i september 2017
    Retreat Maranatha-Medjugorje 1-8/10 2016
    TLIG pilgrimsresa till Rom i oktober 2015
    TLIG-retreat i Loutraki, Grekland 5-10/5 2016
    Retreat i Anafora januari 2015.
    Retreat i Vadstena 2014
    Pilgrimsresa till Israel
    Evangelization Retreat in Rome 2010
    Mexico Retreat 2009
    Biblical Greece Pilgrimage 2009
    Påskfirande i Egypten April 2008
    Brazilian Retreat 2008
    Biblical Turkey Pilgrimage 2007
    Barcelona Retreat 2006
    Pilgrimsresan till Libanon, Syrien och Jordanien 2005
        Den officiella pilgrimsrapporten
        Renunciation
        President of Lebanon Greets Vassula and TLIG Pilgrims
        Kardinal Sfeir
        Advisor to the King of Jordan Addresses Vassula and TLIG Pilgrims
        Ett exempel på Enhet i Öst
        Fotogalleri från pilgrimsresan
        The "True Life in God" family visited Maghdouche and Our Lady of Mantara
        Bishop Anil Couto
    Meteora Retreat 2004
    Egypt Pilgrimage 2002
    Holy Land Pilgrimage 2000
    Holy Land Pilgrimage 1998
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Min Helige Ande skall komma till er räddning
Det skall komma en andra Pingst

 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

20 augusti 2004
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message