DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Mirakler » Miraklet i Los Angeles 2009 »

Miraklet i Los Angeles

Jungfru Maria visade sig i ett ljussken framför Vassula Rydén under hennes framförande januari 2009.

18 Januari 2009. Detta är alltid den första dagen på “Böneveckan för Kristen Enhet”, där alla världens större kyrkor deltar. Det är även Vassula Rydéns födelsedag - hon som under mer än 23 år har tagit emot verkliga budskap från Jesus Kristus.

Hennes uppdrag är, som Jesus säger: ... "Uppväck Mitt Hus, Smycka Mitt Hus, Förena Mitt Hus." och att ge vidare till världen allt vad Han vill säga.

Detta har hon gjort då hon inbjudits att tala på närmare 900 föredrag in 73 countries and 6 continents i 73 länder över hela världen. När dessa kort togs, talade hon vid ett sådant tillfälle i Los Angeles, Californien, till omkring 500 åhörare, som lyssnade på hennes märkliga berättelse och vad Jesus säger till världen idag.

Tecken och under har alltid följt Vassula under hennes uppdrag. Somliga små. Andra stora. Somliga som kan ses av några. Andra som kan ses av alla. Vid detta tillfället, som bilderna visar, visar sig Jungfru Maria framför Vassula under hennes tal och hela rummet blir upplyst ... och det är inte allt.

Vad som hände

Vassula reser alltid tillsammans med en följeslagare under sina resor runtom i världen. Detta har Jesus själv sagt åt henne att göra. Det var Gethsemane från Grekland, hennes resekamrat denna gången, som tog olika kort med sin digitalkamera under mötets gång. I början ser de ganska normala ut. Sedan, i ett intensivt ljus, visar sig Jungfru Maria!

Det är så ljust att det är svårt att avgöra vem som står där framför henne. Men vissa i publiken såg mer än vad kameran visade...

"Jag såg ett tjockt, vackert, gyllene sken omge Vassula när hon talade och ett starkt ljus bakom henne. Vid ett tillfälle såg jag Jungfru Maria på hennes högra sida, och tre gånger såg jag Jungfru Maria med en gyllene slöja och ljust gyllene ansikte stå vid Vassulas vänstra sida framför henne."

- Herr Richard E. Najera
Santa Monica skola
Los Angeles
18 januari 2009

Medan Gethsemane fortfarande tog kort, kan man se hur ljuset som gick ut från Jungfru Maria inte bara ökade i intensitet... det är inte heller det enda ljuset. De långa förstorade bilderna som hänger på bakre väggen på varsin sida om Vassula, Jesus på hennes högra sida och Maria på hennes vänstra sida, samt den lilla ikonen längst till vänster på bilden, är också upplysta. Men lägg märke till att den stora vita duken förblir “som den är”.

...Jag kom in och hela salen var upplyst och detta starka vita ljus var precis över Vassula. Jag var faktiskt lite irriterad och sade för mig själv ‘vad är det som pågår här ... ingen kan se Vassula tala på grund av det starka ljuset som lyser rakt ner över henne.’ Jag gick ut och när jag kom in igen i salen var det mörkt igen och man kunde se Vassula när hon talade.

- Sara Annunziata
Long Island, New York

...När jag såg på henne kunde jag se gyllene strålar över hennes huvud, som en krona, och ljuset flödade ner, och när hon började be ... såg jag framför mina ögon inte längre Vassula, men Jesus Kristus, Hans vackra ansikte, jag kan aldrig glömma vad jag såg ...

- Nvard Kouyoumhian
Los Angeles, Kalifornien

Lägg även märke till att hela rummet blir upplyst. Som om ljuset varit påslaget. De första fotona visar hur rummet var mörklagt. Jag försäkrar er att detta inte var ett trick genom några lampor som användes. Det är helt enkelt ett mirakulöst skeende. Varför, kanske ni undrar, kom Jungfru Maria på detta sätt? Här är Vassulas svar ...

Vad Vassula säger om Miraklet

Jag hade bett Jesus kvällen innan att verkligen visa mig att Han var med mig då jag skulle vittna för Kyrkans enhet. Jag bad om ett tecken. (Jag ber nästan aldrig om sådana tecken men denna gången gjorde jag det.) För mig är detta tecknet. Kristus sände sin välsignade Moder att visa sig och för att säga, att allt det jag har att säga om kyrkans enhet kommer från Hennes Son Jesus och att Sant Liv i Gud är ett Sant Budskap. Att jag inte har valt den här gåvan eller bett om den, men att Hennes Son Jesus Kristus sänder ut mig för att ge kyrkorna Hans Egna Ord och vad Han vill och hur Han vill att Enheten ska gestalta sig. Det var även min födelsedagspresent från Jesus och Maria den dagen.

Jag var försiktig efteråt med att genast entusiastiskt gå ut med dessa bilder, utan att först ha fått fler bevis för dem. Bevis kom de följande dagarna genom hittills två vittnesbörd, som sade att de såg Vår Fru stå i ett ljussken på den plats där vi ser henne på kortet, framför mig på min vänstra sida.

Efter att ha studerat bilderna vill jag att ni ska lägga märke till följande: bakom mig kan ni se en stor vit duk som hängde nästan parallellt med de två stora ikonerna. Man kan se att de två ikonerna och en mycket liten ikon till vänster på bilden även de började lysa, men inte den stora vita duken.

Trots att de inte var av något blankt material, eftersom de var gjorda av tyg i mörka färger, blev de lysande. Detta var för mig också en bekräftelse på att det inte var något tekniskt trick med kameran, annars skulle den vita duken, som i sig var den ljusaste, varit upplyst.

Alla bilderna togs av Gethsemane med en digitalkamera. Hon ändrade ingenting på kameran medan hon tog bilderna.

Jag tackar Gud för Hans Närvaro.

I Kristus,
Vassula

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
    Miraklet i Los Angeles 2009
    The Miracle of the Face of Jesus in Canada (2006)
    Jesus Appears Miraculously on Vassula's Head (2005)
    Weeping statue of the Immaculate Conception (2001 to Present)
    Statue of the Sacred Heart Oozing Oil and Blood (2003 to Present)
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Var en Härold och Apostel för Vår Treeniga Gudom
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Törntaggen
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message