DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lydnad för Gud kommer före lydnad för människor

29 december 1996

Min Herre?

Jag Är; Jag står framför dig; var inte rädd, Mitt barn;1 har du inte hört att lydnad för Gud kommer före lydnad för människor? Vad har du gjort, Mitt barn!2

(När jag hörde denna sista mening kände jag Guds förvåning, men jag kände på samma gång att Han var upprörd, och Hans förebråelse var som när en mor överraskar sitt barn med att göra något dumt. Det fanns inte alls någon hårdhet, men där fanns besvikelse och sorgsenhet. – Medan Han yttrade dessa få ord fick Han mig att förstå att Han hade sagt dem tidigare; och innan Han fullbordade meningen, gav Han mig ljus för att kunna uppfatta var och till vem han hade sagt dessa ord. När budskapet var färdigt slog jag upp 1 Mos. 4:10 och läste ord för ord om när Han hade överraskat Kain, som gick ensam på fältet, sedan han hade dödat sin bror Abel. – Bara genom att läsa det insåg jag hur allvarlig min synd var...)

du tillhör Mig och även om du är ett intet, kommer Min Kärlek alltid att stödja dig; fastän du är eländig kommer Min Barmhärtighet alltid att leda dig till din arvedel; ja, den skall föra dig in i Mitt Heliga Hjärta; du är ingenting värd inför Min härlighet och framför Mina Helgon,3 men när du är i Min famn är du gömd i Mig, du är i Honom som rättfärdiggör syndare,4då, stackars lilla varelse, räknas din själ som rättfärdiggjord på grund av Mig;

detta var ett av dina fall, men hur allvarlig din synd5 än var, kommer nåden att vara ännu större eftersom du insett6 vad du har gjort, och du har kommit och bett Mig om förlåtelse; nu är du levande igen, inte genom din egen kraft utan genom Min Kraft;

kom alltid till Mig innan du fattar något beslut och fråga Mig om råd; Jag skall alltid ge dig goda råd och Jag kommer alltid att möta dina behov; lyd Min befallning till dig och bedröva Mig inte; påminn alla om vad Min Andes skönhet ger till människosläktet; den7 ger dem frid, kärlek, vänlighet, godhet, tålamod, ärlighet, generositet, självbehärskning och barmhärtighet som skall leda dem till evigt liv;

tröttna aldrig, Mitt barn, på att arbeta för Mig, och klaga inte även om dina kors är många; – om du nu är Min allra mest plågade budbärare i din tid, så är det för att du kommer ifrån Mig, och Ordet som givits dig är sant; Mitt Ord ger bevis för att detta släktets vägar är onda och binder dem till underjorden, men Jag skall förbli hos dig, och Min Helige Ande skall vara din Beskyddare och din Lampa, din Glädje och din Styrka; Han skall behålla dig vid gott mod eftersom du är gömd i Oss som är trefalt Helig;

kom till Mig i fullkomlig tillit och kom ihåg: dina prövningar är Min Ära .... ic;

”Barmhärtig och nådig är Herren,
långmodig och stor i mildhet;
Han går inte ständigt till rätta
och behåller ej vrede evinnerligen.
Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte
efter våra missgärningar.”8


1 Hans Närvaro var inte bara härlig och majestätisk utan också full av Hans Gudomliga glans, vilket fick mig att vackla.
2 Fastän Gud i det föregående budskapet gjort klart för mig att jag inte skulle resa ensam på den mycket långa resan, blev jag påverkad av Fader O’Carroll som sa att jag kunde resa ensam och av en vän som sa att biljetterna skulle bli billigare om jag träffade (...) i Indonesien, i stället för att han skulle resa från Schweiz med mig. Därför hade jag samtyckt...
3 Jag var glad över att höra dessa ord, så att alla kan läsa dem, särskilt de som aldrig slutar upp med att sätta mig på piedestal och säger ”Vassula, Vassula,” istället för ”Gud, Gud, lovad vare Gud!”
4 Förlåter oss.
5 Olydnaden.
6 Medan jag skrev detta bad Han mig att lägga till ”inte på egen hand utan genom Min Nåd...”
7 Andens skönhet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message