DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall sända en broder till dig för denna resa

24 december 1996

(Jag hade en lång resa framför mig men Fader O’Carroll hade bestämt sig för att sluta resa tillsammans med mig. Jag undrade om det var meningen att jag skulle resa ensam...)

Herre?

Jag Är;

du skall inte resa ensam;1 Jag skall sända en broder till dig för denna resa; han skall vara din följeslagare vid dessa möten; Jag vet hur ivrig han är att hjälpa i dessa svåra tider, det är därför Jag sänder honom till dig;

låt inte ditt hjärta oroas av dem som förföljer dig, inte heller av dem2 som utför svekfulla uppdrag; de ser till sina egna behov, inte Mina .... de förs bort av varje vind som kommer i deras väg; det är dessa som gör Mina Sår djupare; därför, Min älskade, sänder Jag denne broder till dig just för denna resa;

må det som du gör för Mitt Heliga Hjärta föra många tillbaka till Oss för att dela Vår Eviga Härlighet;

Jag, Jesus, välsignar dig; ic;


1 Detta lät som en befallning.
2 Han lät mig förstå vilka Han talade om.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message