DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jorden håller på att rosta, men där Jag går fram försvinner rosten

20 december 1996

(Hemma igen efter många konferenser och bönemöten i USA.)

Jag ger dig Min Frid, Mitt barn;

var uthållig i rättvisa och dygd; se på Mina segrar, räkna poängsumman!1 jorden håller på att rosta, men där Jag går fram försvinner rosten; det är därför Jag har lagt nitälskan för Mitt Hus i dig, så att Jag och du kan arbeta tillsammans för att uppsluka den rost som ligger i ett tjockt lager över Mitt folks hjärtan; det är Min avsikt att ta bort denna rost där Jag går fram och lämna deras hjärtan strålande av Min härlighet, och medan Mitt Ord öppnas för dem kommer Mitt Ljus att ge dem ljus;

åh, Vassula, Jag har styrt dina steg in på Min Stig, så som Jag har lovat dig, så var inte rädd, Jag är med dig och inget ont kan få makt över dig; om Jag har valt att sända dig till detta vidsträckta land2 för att intensivt påminna Mitt folk om deras verkliga grundvalar och om att Härligheten endast kommer ovanifrån, så är det för att Tiden är nära, Tiden för ett stort lidande står nu för dörren .... de onda krafternas snara dras nu åt, inte bara omkring Min Kyrkas Ställföreträdare, utan omkring hela Min Kyrka! nej, ni3 har inte slösat era krafter förgäves, för Jag har uppenbarat Min härlighet i många hjärtan och Jag har påmint Mitt folk om den makt Jag utövar, genom att ge dem många nådegåvor; därför är Jag segerrik, Mitt barn;

Mitt verk har utförts genom dig, och Jag fyller det med Min glans och Mitt majestät; detta gör Jag för att påminna Mitt folk om Min Makt, Min Barmhärtighet, Min Ömhet och Min Kärlek; ännu mer rikedom och skatter kommer att uppenbaras för dig under de närmaste dagarna, från Mitt Heliga Hjärta ....

och du, Min dotter, låt kunglig värdighet prägla dig i förföljelsens stunder, så att du kan förhärliga Mig; allt som du uthärdar för Min skull gör Mig rörd; bär det för Min skull, Min älskade, och trösta Mig på detta sätt .... hänge dig helt och hållet, till kropp och själ, åt Min Kyrkas tjänst och åt tjänst för dina bröder och systrar; bär fram dessa offer för dem; uthärda dessa korta smärtor och prövningar för Min skull, och kom ihåg att under samma himmel som du lever, lider Jag, Jesus Kristus, omåttliga plågor under nattens timmar av att se det brottsliga slaktandet av oskyldiga spädbarn, mänskliga offer som förövas med hädelse mot Mitt Namn,4 och över det nuvarande påvedömets fall;

Jag säger dig, i allt du ger som offer kommer Min Arm att hålla dig uppe, så att du fortsätter att sprida Mina Budskap vida omkring; och medan hädarnas händer så skamligt sträcks ut mot Mitt Heliga Offer, Mitt Hus och Mitt Ord, utgjuter Jag för Min del Mina välsignelser över dem som står fasta i helighet och inte ger vika i vanäran;

Jag skall locka många hjärtan till att bli heliga kärl som bär Mitt Ord; ja?5

Herre, Du visar mig hur Din Makt verkar,
och gör ingen hemlighet av Dina Planer,

men för en som är så svag som jag, född med synd, 

hur skall jag förstå mina förföljares skryt?

Mörkrets stund är inne;
hur och var skall jag ”hänga med” där ute?

detta är också Min egen klagan; Jag sörjer över deras hjärtans hårdhet .... en slöja av skuggor tynger deras ögonlock, dotter, deras hjärtan har ingen frid och deras segertecken heter: brist-på-kärlek .... men din Konung står på din sida;

inte desto mindre är det andra krafter som ligger bakom, dessa som Jag har nämnt;6 de krafterna kommer inte ifrån Mig; du förstår, Vassula, genom dessa Budskap visar Jag deras mordiska planer mot Min Kyrka, Jag visar fram deras svekfulla avsikter för världen; det är därför många av dem vill stänga in Mina Ord som givits åt dig i dessa Budskap;

Men jag är en ynklig stackare och ingen försvarskämpe. Jag är diskriminerad och orättvist behandlad.

var välsignad i alla dina livsdagar enbart för detta!

fastän båda sorternas förföljare7 plundrar dig på din heder och din ärlighet har du blivit Min Sång; om de8 inte erkänner de mäktiga verk som Jag uträttar genom din intighet, så be för dem att Jag lyfter bort slöjan från deras ögon ....

Jag skall fullborda din resa med dig och Jag skall fortsätta att vara din stav, din lampa och din dryck; var inte rädd när du blir attackerad, du kommer att ha stor kraft om du fruktar Mig och ärar Mig och om du gör det som behagar Mig;

Jag Själv skall göra i ordning vad du behöver för denna resa och Vi, de Två Hjärtana9 skall vandra tillsammans med dig, och göra de onda makternas pöbelhopar rasande när vi passerar dem, eftersom vi blir ett hot för dem när vi går framåt; vi skall storma deras ondskefulla stad och dessa onda krafter skall tvingas att möta Mig, er Gud, i hela Min Gudomlighet;10 idag rasar de som vilda djur därför att de vet att Vår Seger 11 snart kommer; förlita dig på Mig och var som en talande bok;

Jag har mer att säga, men för idag är detta nog för dig; Jag älskar dig, kära själ, och Jag välsignar dig; ic;


1 Tjugotre bönemöten där jag talade under 28 dagar, över hela Förenta Staterna med många människor, präster inräknade bland åhörarna.
2 USA.
3 Fader O’Carroll och jag.
4 Jag förstod också ’Kyrkan’.
5 Han visste att jag ville säga något.
6 Jesus gör en klar skillnad mellan en vanlig förföljare vilkens hjärta är förhärdat och ’andra makter’ som kommer från Mörkret, m.a.o. ’onda makter’.
7 De reguljära med stenhjärtan och mörkrets makter.
8 De som har förhärdat sitt hjärta.
9 Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta.
10 För det är precis vad dessa onda krafter siktar på: Kristi Gudomlighet. De vill förneka Kristi Gudom och Hans Ärorika Uppståndelse.
11 De Två Hjärtanas Seger.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message