DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förlora inte Min Frid och må du förbli stark

12 december 1996

(U S A)

Herre, låt mig hålla fast vid Dig,
så att Du kan komma till min hjälp;

Jag älskar Dig och jag tackar Dig,
och prisar Dig för att Du låter mig känna Ditt Namn
så att Jag också får beskydd;

I Din stora kärlek svarar Du mig
var gång jag åkallar Ditt Namn;

Gud, för Din Makts skull
bör man frukta Dig.

Må Du visa Din Godhet mot mig när jag har det svårt;
låt Ditt ansikte le mot mig
så att folken ser att Du är med mig.

frid vare med dig; tala i Mitt Namn, tala och var inte rädd; förtrösta på Mig;

Mitt majestät täcker himlarna, och även om ditt land idag lever i skräck på grund av sin orättfärdighet skall Mitt majestät och Min strålglans lysa över ditt land1 och allt ont skall avslöjas, eftersom det onda nu gömmer sig i jordens mörker; var inte rädd; var glad och jubla, ty Min seger över de onda krafterna är nära;

gå därför, Min dotter och avstå inte från att tala när det gör gott; vinn själar åt Mig, var Mitt nät; låt Mig kasta ut dig på nytt; gör allt du kan så skall Jag göra resten; lova att förbli trofast mot Mig och tjäna Mig i en anda av fromhet och styrka; Jag skall aldrig svika dig och kommer aldrig att vägra dig något som skulle kunna föra syndare till omvändelse och till hjärtats omvändelse;

därför kommer du att finna att Mitt beskydd går framför dig; förtalet och förföljelserna som du så storsint bär för Min skull, förhärligar Mig; när folk behandlar dig med elakhet och illvilja och du bär det i tystnad för Mig, din Frälsare, rör det Mig till tårar; alla nöts till slut ut, precis som kläder blir utslitna; men era själar lever för evigt; vad ni har uträttat i Mitt Namn skall aldrig slitas ut och er själ kommer att få sin belöning till slut;

förlora inte Min Frid och må du förbli stark och alltid hålla fast vid Vishetens undervisning; var glad i ditt hjärta och fyll det med den glädje Jag har i Mitt Hjärta, som är fyllt av alla dem som längtar efter Mig, er Gud;


1 Herrens Seger.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message