DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Frukta inte, jag är med er

9 december 1996

(U S A)

var fridfull;

säg till din rådgivare: ”Jag är fylld av glädje över att dina tankar om Mitt Heliga Hjärta äntligen blomstrar i din mun;1Jag vet att du alltid såg Mitt Hjärta som en Himmel, men du har inte haft så många tillfällen att visa på Mitt Hjärta som nu;2 Kyrkan har försummat hängivenheten till Mitt Heliga Hjärta; det var gott att du en gång ville dela Mina sorger och Min bedrövelse med Mig;3 Jag uppskattar ditt stigande intresse att förhärliga Mitt Hjärta;

”Jag själv behöver ingen hjälp som du vet, men Jag har utvalt dig och Min Vassula för att ni skall ge världen allt vad ni förmår för att locka människor att ta emot detta Hjärta som älskar dem; era4 uppoffringar behagar Mig och Jag skall se till att fylla alla era behov från Mitt Hjärtas Rikedomar;

”som ni märkt har Jag gett er Mina tre änglar5för att ledsaga er; ja .... tillsammans med Mina tre Ärkeänglar; frukta alltså inte, hela himmelen är med er; det finns många hängivna människor som kommer att hjälpa er; frukta inte, Jag är med er; ic;


1 Fader O’Carroll talade om det Heliga Hjärtats Skatter som sparats för vår tid.
2 Jesus ger dessa tillfällen när vi reser till konferenser där människor lyssnar.
3 Vid Cap de la Madeleine. Fader O’Carroll fick denna upplevelse där.
4 Fader O’Carrolls och mina.
5 Det är Bob, Pat och Tom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message