DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det finns otaliga själar där ute i världen som är döende

4 december 1996

(Las Vegas.)

Min Herre, jag älskar Dig.

åh Vassula, Jag inbjuder dig att finna vila i Mitt Heliga Hjärta;

kom, Min Faders barn, kom, Jag är din Gud, Jag är din Klippa, din del; Den Ende som har fostrat dig med Vishet för Min Äras skull; det är Jag som ledde dig med ömhet och gav dig råd från Mitt Hjärta ....

åh Vassula,1 det finns otaliga själar där ute i världen som är döende och Mitt Hjärta värker och Jag är förtvivlad vid åsynen av dessa döende själar ...2 Vassula, är du villig att ge Mig fler uppoffringar för att föra hem dessa själar? ja, till Mitt Heliga Hjärta?

Ja, Herre ....

förlita dig då på Mig; tröttna inte i ditt arbete för Mig och med Mig; utplåna dig själv så att Min Ande kan leda dig dit Jag vill att du skall gå; förkunna och prisa Mitt Namn för alla folk dit Jag sänder dig med Min Helige Andes Kraft; släpp inte taget om Min Hand; tillåt Mig att hålla din hand i Min;

kom, din Trofaste Gud är med dig i Sin Trofasta Kärlek; Jag välsignar dig, kära själ; gå nu och be med dem och påminn dem om att den Gud de längtar efter alltid är med dem och välsignar var och en av dem; bli kvar i Mitt Heliga Hjärta för alltid och be för själarnas omvändelse; var ståndaktig i din trofasthet liksom Jag är Trofast; ic;


1 Jesus suckade.
2 Jesus gjorde ett uppehåll en liten stund innan Han ställde sin fråga.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message