DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Visa Min Outtömliga Skatt för alla folk

17 november 1996

(St Louis)

Min Herre,
Du som är Visheten,
Du som är Livet och Ljuset inom oss,
jag lovprisar Ditt Trefalt Heliga Namn;
Låt all Godhet hänföra min själ
så att jag kan leva i ditt återsken;

Allestädes Närvarande!
mitt hjärtas Glädje och Frid,
Din Närvaro ger mig ro
och Din Rättfärdighet upptänder en låga inom mig,
som visar mig att jag är en avkomma till Godheten i min själ;

Ära vare vår Herre, Trefalt Helig,
Halleluja!

Min älskade, Mitt Heliga Hjärta skälver av rörelse; hur har Jag inte längtat efter att en dag få höra Min avkomma säga dessa ord! i all evighet var dina ord skrivna i Mitt Heliga Hjärta och Jag väntade tålmodigt, ja full av tålamod, på att du skulle uttala dem! gläd dig nu i Min Närvaro och drick av Mig, ät av Mig ....

Jag har inte arbetat förgäves i dig för att upprätta dig; gläd dig åt dessa Outtömliga rikedomar som Jag har hållit i beredskap för er tid och visa dem för världen, denna värld som har blivit kall och är död för kärleken; visa Min Outtömliga Skatt för alla folk och säg dem att en större gåva än Mitt Heliga Hjärta kan de inte få;

och du, Min återstod, välsigna Mina barn åt Mig; de som följde dig, för att de har gett Mig sin tid;1 ja! Mitt Hjärta är rört till tårar; Jag älskar er, Jag älskar er av hela Mitt Hjärta .... ic;


1 Jesus skälvde av rörelse igen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message