DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är känd för Min Barmhärtighet

10 november 1996

(South Carolina – Charleston)

frid vare med dig;

i orostider grep Jag in; Jag är känd för Min Barmhärtighet; idag erbjuder Jag er på nytt Mitt Heliga Hjärta och Jag säger er: den som vänder sig till Mig med en enda strävan: att behaga Mig, för dem skall Jag av hela Mitt Hjärta, ja, av hela Mitt Hjärta bevisa Min nåd .... Jag skall uppenbara Mitt Hjärtas Skatter för dem så att deras vandring slutar hos Mig ....

Kärleken är med dig; ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message