DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud-är-med-dig

8 november 1996

(New York,1 kl 17.00)

Min Herre?

Jag Är;

varje ögonblick av ditt liv är Jag nära dig; Min Hand är med dig, så jubla och var glad, du är välsignad; innan du börjar,2 säg till Mina barn att Jag välsignar var och en av dem och att Jag ger dem Min Frid; säg dem också att Fadern och Jag gläder oss över dem var gång de åkallar Vårt Namn med kärlek; så förkunna nu för världen allt som du har lärt dig av Oss;

Gud-är-med-dig;


1 Detta var det första mötet på denna resa: till Tampa, Florida, Charleston, Atlanta, Washington DC, Indianpolis, Minneapolis, St Louis.
2 Jesus menar: innan jag börjar vittna på konferensen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message