DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var som en Lilja

1 november 1996

Min Frälsare,
jag tackar Ditt Heliga Namn
för Din Kärlek och Dina under;

men se, ibland sviker modet mig,
och i mitt elände, elände på grund av min egen skuld, 

känner jag hur saker drar ihop sig till storm
och vräker sig över mig som vågor;
och jag ropar: ”O, vad skall jag göra?”
Och inte förrän vågorna lagt sig igen,
kan min själ få Frid...

frukta inte, sträva efter att behaga Mig; undanhåll Mig inte från att vara med dig också på detta sätt, bara du och Jag ....

var Min pilgrim, Mitt Hjärtas pilgrim och bli kvar i Mitt Hjärta för evigt; Jag försäkrar dig att din själ kommer att glädjas i Mitt Heliga Hjärtas ljuvlighet; Mina Läppar kommer att mätta dig och Mitt Hjärta skall alltid älska och trösta dig; varje steg du tar skall du ta tillsammans med Mig, din Frälsare;

är du nu lycklig över att vara med Mig på det här sättet, Mitt Hjärtas dotter?

Herre, intill denna dag, efter alla dessa år av samtal med Dig, står jag fortfarande förbluffad och mållös över att Du utvalt mig! Där levde jag utan ära, jag var som en död, och se, vem kom till mig? Den Oövervinnelige, den Allra Högste! Och Du frågar mig nu om jag är lycklig över att vara med Dig?

ja, det gör Jag, dotter ...1

Jag har aldrig förtjänat allt detta, och jag kan inte uttrycka någon tanke som är värdig Din Gåva, eftersom Du Själv är denna Gåva.

Du är min glädje, min frid,
min rökelse, mitt leende, mitt skratt,
Du är mitt behag, mitt liv,
min andning, mina ögons ljus,
Du är min fader, min moder,
mitt barn, min vän,
Du är min Herre och min Gud!
Du är ljuset som omger min själ,
och Du kan inte jämföras med någon,
ja, jag kunde dö av lycka
när Jag är tillsammans med Dig!

ja! älska Mig och föredra Mig framför allt och alla; i Mitt sällskap skall alla goda ting komma till dig; Min vän, och Min syster,2 skulle det vara för mycket om Jag ställde dig en fråga till?

Nej, min Herre.

Vassula, finner du din lust i Min Lag?

O ja!
Din Lag är Du Själv,
hela Ditt Väsen och allt som Du är;
Din Lag, min Frälsare, är Livet för mig.

Jag har hört Min Ande tala genom din mun, därför är du också välbehaglig för Mig; låt det bli känt hur Jag lyfter själar till Mig med Min Kärlek....

lyssna nu, Vassula och svara Mig uppriktigt på denna sista fråga: i slutet skall Jag triumfera, men till dess måste Jag lida och se Satans alla triumfer; Jag kallar det ‘triumfer’ varje gång han lyckas dra ner en själ i fördärvet; Min fråga till dig är: ”vill du behaga Mig, din Gud och vara som en lilja?”

Vad kan en enkel lilja göra för Dig? 3

en lilja bekymrar sig inte för morgondagen; var dag har nog av sina egna bekymmer; kan du med alla dina bekymmer ändra något på egen hand? följ de planer Jag har gjort upp för dig och lita helt på Mig! vill du vara som en lilja?

Om detta är vad som behagar Dig, ja.

glöm dig själv i Min Famn; dö från dig själv och försaka dig själv så att du kan bära Mitt Kors tillsammans med Mig; förena dig med Mitt Kors så skall du och Jag bära Det tillsammans, för själarnas frälsning; genom Mitt Kors vann Jag seger och även denna gång skall Jag triumfera över Satans planer; var ett med Mig och låt dig bli buren av Mig;

Jag, Jesus, välsignar dig; ic;


1 Här blev jag förvånad över Kristi enkelhet, och hur Han talade som ett barn skulle ha talat.
2 Kristus kallade mig för ‘syster’, eftersom jag inte hade sagt att Han också är min Broder.
3 Hans fråga förvånade mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message