DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kom och ödmjuka dig och omvänd dig

4 augusti 1996

Kom, låt oss öppna en väg för Honom som far på Molnen,
låt våra böner vara Hans stege;
Stig ned nu, min Herre, och var hos oss. Maranata!

Jag ger dig Min Frid; hör Mig: Min Helige Ande, trefalt Helig, Livgivaren och Tronen för de fattiga i anden, ropar idag:

”kom! kom alla ni som längtar efter Mig och som törstar efter rättfärdighet! ni kan inte vara Mina barn om ni inte blivit livnärda av Mina rikedomar! ack! så många av er är fjättrade av lusta och mörker! men Min Helige Ande kan fylla er med det ni saknar, så att Mitt Ord, i all sin makt och härlighet kan bli kvar i er ....

”du som har gjort orätt, kom! kom och ödmjuka dig och omvänd dig, så att Mina Ögon kan glädjas över dig; du som inte lever heligt, kom! kom till Mig och omvänd dig! Jag skall ge dig ett nytt hjärta; du som ännu är bunden till världen, ropa till Mig och be Mig lossa dina bojor! varför låter ni er vara bundna till dessa osunda världsliga böjelser som angriper er själ? er prydnad borde vara en inre renhet, er prydnad borde vara sannfärdighet, så att Min Helige Ande inte vänder sig bort från er ....

”ve er som inte längre håller ut;1 har ni inte hört: ’de som fruktar Herren, strävar att göra Hans vilja’;2om du inte kände till detta, kom, ödmjuka dig och följ Mig och låt din kärlek växa till i Mig så att ditt hjärta aldrig vänder sig bort igen;”

o .... Vassula, Mitt barn, säg till Mig:

”Jesus Kristus,
Du är mitt Liv
Du är min Klippa
Du är min Frälsning
Du är min Bågskytt.”

och Jag skall svara dig:

Mitt barn,
du är Min,
du är Min avkomma,
du är Min glädje,
du är Min måltavla,
mot vilken Jag slungar ut
välsignelse efter välsignelse
med ett enda syfte: att rädda er ....

kom, glöm aldrig, Jag är alltid med er! Jag, Jesus Kristus, välsignar er alla!


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message