DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har kallat dig till ett liv i frid

2 augusti 1996

Jag älskar Dig, Herre;
Jag vill tacka Ditt Namn på nytt,
för Du är min Gud, min Vän och mitt Allt;
jag tackar Dig för alla Dina mysterier,
jag tackar Dig för Dina underbara verk,
jag tackar Dig för Din Frälsningsplan;

Låt oss alla fira vår Konungs verk!

kom, Min Vassula, Jag ger dig Min Frid .... ja, för Jag har kallat dig till ett liv i frid; Jag skapade människan till att återspegla Min Härlighet när Jag gjorde henne till Min avbild; Jag skapade människan till att tala ord av vishet och kunskap; Jag skapade henne till att förvärva Min Andes gåvor; har du inte läst: ”allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Min ära;”1

O skapelse som Jag älskar till dårskap! trots att ni är nära döden är Jag här för att förnya er dag efter dag! var därför rotade i Mig nu, och flöda över av tacksamhet; sträva efter de himmelska tingen där Jag är och där ni har ert hem; låt er grund vara i kärlek, tro och hopp; håll Min Lag och den sunda läran som Jag har givit er; ni lever bland vargar, Mina lamm, men Min Helige Ande är med er och tar hand om er; var inte rädda, Jag är också med er; stå fasta och var inte rädda; Faderns Ögon är fästa på er .... och Vi, i Vår Trefaldiga Helighet skall vara er herde intill slutet .... var ett!


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message