DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vill bota er trolöshet

15 juli 1996

Min Gud, låt mig få tala
så som Visheten önskar att vi talar;

Min Fader, låt mig få ledas av Visheten,
så att jag kärleksfullt och utan förbehåll förmedlar Ditt Rikes skatter
till mina bröder och systrar.

1 Min dotter, det är din Fader som talar; Jahve är Mitt Namn;

– eftersom ditt hjärta strävar efter att tala ord av Vishet och förstånd, för att uppenbara Min Helighet och Mitt Rikes Skatter, skall Jag skänka dig denna nåd så att skaror av alla folk kan lyssna till Min Röst och lära känna Mig och förstå att Jag är Fader; ja, låt dem få veta att Jag är deras Fader och att ni alla är Min Kärleks verk;

Min Jahve är Stor
och värdig allt lov,
ja! låt mina läppar få visheten
att endast tala ord till Hans Ära,
låt mitt hjärta endast söka ett gott förstånd
och mina tankar uppfyllas av Hans Ljuvliga Samtal
så att Din Kärlek, Fader,
hög som Himmelen,
blir känd hos de okända,
så att också de kan jubla
och vandra inför Ditt Ansikte i all evighet!

förstå att den som vänder sig till Mig med denna enda strävan: att behaga Mig, åt honom skall Jag skänka Mina Gåvor av hela Mitt Hjärta, ja, av hela Mitt Hjärta ....

Jag skall uppenbara Min Godhets Bild för dem, så att de slutar sin vandring hos Mig; har ni inte märkt hur Jag sänder ut Min Helige Ande, Vishetens förmedlare, från himmelens helgedom? det som tycktes er vara Ouppnåeligt och Oåtkomligt2 skall Jag låta falla över er, genom Min Goda Vilja;

”rädda oss!” ber några av er;
”kom och ge oss styrka, Fader!”, hör Jag Min skapelse ropa;

”dröj inte att sända oss Din Helige Ande från Höjden!” ropar andra i sin törst; eller,

”stå upp! rädda oss!”;

vid ljudet av dessa rop sade Jag: ”Jag skall utandas en doft3 som av rökelse över Min skapelse; Jag skall sprida Min vällukt som aldrig tidigare i historien; har ni inte läst: 4 'Själv gick Jag ut som en kanal från en flod, som en vattenledning till en trädgård; Jag sade, Jag skall vattna Min trädgård och ge Mina blomstersängar rikligt med vatten; och se, Min kanal blev till en flod, och Min flod blev till ett hav; Min lära skall ständigt lysa som gryningsljuset, och Jag skall sprida dess ljus till avlägsna länder; Min undervisning skall ständigt flöda som profetiskt tal, Jag skall lämna den efter Mig åt kommande släkten’; och Mitt folk skall säga: ’se, se hur vår Fader kommer till oss som molnen! se hur Han utgjuter Sin Helige Ande med en Välsignelse;’” 5

Jag vill bota er trolöshet, Jag vill hela er avfällighet och ge er alla ett rent hjärta så att ni inte behöver vända er bort i skam; många av er skall stå bestörta, förbryllade och mållösa, andra skall hysa tvivel, andra skall göra sina ansikten hårda som sten inför Min Andes Kraftfulla Närvaro; men Jag fullgör endast Min Sons Löfte ....

och när människor kommer att fråga er: ”vilka är dessa som kommer flygande som moln, som duvor till sitt duvslag?”6 svara då och säg: ”dessa är de söner och döttrar som fann sin frihet i Anden; dessa är de som ropade till sin Fader: ’min Fader’; och som än en gång skall smycka Hans Helgedom; de skall nu få äta av Hans Helige Andes Rikedomar; detta är det folk som Fadern har välsignat; ja! den Helige Ande, Livgivaren, skall vara deras glans, och de skall fortsätta att mättas av Hans Helige Andes Skatter ....” detta är vad du skall säga till Mitt folk ....

kom;


1 Fadern talar.
2 Gud talar om den Helige Ande.
3 Gud talar om Sin Helige Ande.
5 Läs 4 Mos. 6:22-27. Innebär också att ta emot särskild nåd och mystiska gåvor när man vilar i Hans Ande.
6 Jes. 60:8.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message