DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dina enträgna böner är inte förgäves

13 juli 1996

Kom Herre, till det innersta av Ditt hem;
Kom till mitt bord, Herre,
och välsigna det vi skall dela, sida vid sida

Kom Herre och omslut mig,
var bakom mig och framför mig,
inneslut mig i Ditt Heliga Hjärta;

Låt sedan Ditt Ljus hölja mig och svepa in mig,
så att aldrig något mörker
får komma in i mig eller omkring mig;

Kom Trofaste Gäst och besök mig, nu;
förstår jag?  Gud kommer att besöka mig nu ...

Jag Är är med dig; Jag ger dig Min Frid;

din Gäst frågar dig: känner du till någon som överträffar Min Skönhet och Min Fullkomlighet? nej, det finns ingen .... inte heller finns det någon som överträffar Mig i Vishet, råd och förstånd; du har en Fullkomlig Gäst, som står vid din dörr; du har nu verkligen inbjudit till din måltid Alfa och Omega, den Rättfärdige, som skall gå in i det innersta av ditt hem inte bara för att dela din måltid, utan också för att tända din lampa; kom nu, stöd dig mot Mig och släck Min törst efter själar; i motsats till vad du tror, så är dina enträgna böner inte förgäves;

ack .... Min Vassula, Jag är också din Herde, så luta ditt huvud mot Mitt Heliga Hjärta och ta emot Mitt Hjärtas ljuvlighet, så att du blir mer villig än någonsin tidigare att gottgöra för dina bröder och systrar .... frukta inte, du barn av Min Fader, Jag skall leda dig som Jag alltid gjort;

kom, vi, oss? Jag, Jesus Kristus, Guds Son och Frälsare, skall helga Min återstod med Min Helige Ande;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message