DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskapen i detta verk kommer att upphöra med dig

12 juli 1996

(Efter att ha hört rykten om att vissa hävdar att ”Jesus” sagt dem att de skulle vara utsedda att bli fortsättningen på eller ‘arvtagarna’ till detta verk: ‘Sant Liv i Gud’.)

Min Vassula, den som påstår sig vara ”arvtagare” till detta Budskap har blivit förledd och förd bakom ljuset av Satan; öppna därför era ögon och var på er vakt! ingen, efter dig kommer att ta emot en ”fortsättning” på budskapen ”Sant Liv i Gud”; Budskapen i detta verk kommer att upphöra med dig, när Jag lyfter dig till Mig; den som anser sig vara ”arvtagare” till detta verk, och som lägger någonting till det, kommer alltså inte från Mig; Jag har välsignat detta verk som kommer att ge Kyrkan god frukt;

Jesus Kristus är Mitt Namn; den Levande som ger Liv talar till dig nu; var välsignad;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message