DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Visheten skall förse dig med sund undervisning

8 juli 1996

Herre?

Jag Är;

låt dig aldrig frestas igen .... gör Mina Budskap till ditt livs glädje; gör dem kända; Jag är vid din sida och Visheten skall förse dig med sund undervisning .... Mitt hjärtas frukt, Min barmhärtighets frukt, Jag, Herren, skall hjälpa dig; likväl, din rådgivare ....1 glöm aldrig att Jag är i dig och du i Mig; dela era bördor, ert lopp är ännu inte över; Jag har givit er båda ett ädelt arbete; till dig, Min blomma, har Jag givit detta Budskap, såväl som andliga gåvor; Jag har försett dig med nådegåvor och ynnestbevis och liksom Jag gjorde underverk för den första skörden,2 och uppenbarade Min härlighet genom dem, så skall det ske också med dig, Jag skall visa Min Helige Andes härlighet och kraft när du tillåter Mig att uppsluka dig i Mig; och beträffande din rådgivare som Jag uppväckte för Min ära och för Mina intressen, har Jag gett dig till honom för att ge dig råd; ; Jag har gett dig till honom för att han skall uppmuntra dig, trösta dig, och se efter dig med omsorg;

ni skall snart få se Mig ansikte mot ansikte tillsammans med den som Jag har satt vid din sida; var nu angelägna om att leva för Mina intressen och föra så många själar som möjligt till Mig; bygg upp Mina nedbrutna altaren;

nåd är över er; kom;


1 Av hänsyn för personen togs detta bort.
2 Apostlarna.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message