DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Älska Mig trots dina tvivel

29 maj 1987

älskade, ångra; varelse, välsigna Mig; tro på vad du ber om;

(Jag hade bett Honom att förlåta mig mina synder, men när Gud sade: “tro på vad du ber om“ märkte jag att det bara kom från mina läppar.)

Jag förlåter dig; älska Mig genom att ära Mig; älska Mig genom att förhärliga Mig;

(Jag bad Honom om igen och välsignade Honom.)

Jag är Gud, varelse, gå till Mina Stationer; begär endast Mig vid varje Station; Jag står vid varje Station; Jag skall vara vid Min Korsvägs Stationer och Jag vill att du skall vara där; Jag vill att du skall knäböja vid Mina Stationer;

Herre, jag vet inte vad Du menar! Vilka stationer?1

Jag skall vänta på dig där; se efter vad det är Jag efterfrågar av dig, se efter;

Jag skall rena dig för att du skall kunna bli Mitt offer; längta efter Mig, släck Min outsläckliga törst; tillfredsställ Min brinnande Kärleks Låga; tillfredsställ Mig, din Gud; när du ger Mig din fulla förtröstan skall Jag lyfta din slöja helt och hållet så att du ser Mig obehindrat; säkert har du hört talas om Min skönhet av andra som sett Mig före dig? tro, tro helt och fullt; kom närmare din Fader så skall Jag lyfta bort din slöja helt; dotter, har Jag inte låtit dig träda in i Min Sal?

Jo, Herre.

tro då på Mig; låt inte människor driva bort dig ifrån Mig; Jag har gett dig denna gåva, så använd den för att nå Mig; frukta inte Kärleken, Jag är Allsmäktig; tro på Min Allmakt; dotter, Jag önskade att du skulle vara i Min Sal, så hur mycketmer kommer Jag då inte att önska att du stannar kvar;

Min Gud, kanske förlorar vi varandra på grund av mitt eget fel.

har du glömt våra band? Jag är din Make och du bor i Mitt Hus; Jag föder dig; Jag innesluter dig i Mitt Ljus; Jag vakar över din bräcklighet, Jag behandlar dig som ett barn på grund av din fattigdom, vad skulle Jag inte göra för dig! är du lycklig med Mig, Vassula?

Ja, Herre, må Du vara evigt välsignad, för det är Du som ger mig glädje, Du är mitt leende.

älska Mig trots dina tvivel;

Herre?

kom, du är svag men Jag skall stärka dig; Jag vill att du skall vara stark för Mitt Budskap; 2 skulle du vilja att Jag tog bort slöjan från dina ögon helt, så att du kan se Mig klarare?

Ja, om det är Din önskan också.

du behöver komma ytterligare några steg närmare Mig, du är nästan där! Jag skall lyfta slöjan från dina ögon och du skall skåda din Frälsare framför dina ögon! fem av Mina Sår skall vara öppna så att du kan tränga in i dem; Jag vill låta dig smaka Mina sorger; Jag längtar efter det ögonblicket;

fyll Mig med kärleksfulla ord; Vassula, du är bunden vid Mig, och ändå, har du känt dig mer fri? le mot Mig när du känner Min Närvaro och ser Mig; Jag är fullt medveten om din förmåga och visdom; Jag vet att Jag har med Mig ett intet, ett ingenting alls; kom, missförstå Mig inte, önskar Jag ett intet, eller vill Jag hellre ha något slags rival? naturligtvis väljer Jag ett intet för att sända ut Mina ord och Mina önskningar över jorden, utan den minsta invändning;

Herre, Du har gett mig så mycket, jag står i stor skuld!

har du någonting att ge Mig, Vassula?

(Jag tvekar; vad kan jag ge?)

säkert har du bara något litet! även om du inte har något att ge Mig, älskar Jag dig;

Kanske har jag något att ge Dig?

har du frågat dig om Jag behöver det eller ej? Jag är tillräcklig, ingenting fattas Mig;

Skulle Du i alla fall vilja att jag gav Dig något?

det vill Jag;

men vad jag än skulle ge Dig så vore det alltså ingenting värt i Dina ögon!

varför?

Därför att Du är Fullkomlig.

Jag skall ta emot det, och även om det är ont skall Jag vända det till gott! Jag är Gudomlighet;

Har jag då någonting gott att ge Dig?

det har du; men allt som är gott kommer från Mig; Jag har gett dig det, allt gott är från Mig;

(Jag är lite besviken, jag kan inte behaga Honom.)

Då har jag inget gott av mig själv att ge Dig.

nej; Jag har gett dig allt du har som är gott;

Kanske en fin tavla som jag skänker Dig!3

dina tavlor Vassula? är det inte Jag som har gett dig denna konstens gåva? har inte den också kommit från Mig?

Vad kan jag då erbjuda Dig?

kärlek; tillbe Mig; tillbe Mig; ge Mig din vilja i överlåtelse till Mig, detta är den vackraste gåvan du kan ge Mig;

Herre, Du vet att jag älskar Dig och att jag har överlåtit mig!

Jag tycker om att höra det, lilla barn!


1 Vi ortodoxa brukar inte gå ”Korsvägens stationer.”
2 Det verkliga uppdraget hade inte börjat.
3 Jag tänkte måla en tavla till kyrkan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message