DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall dra er till ett rikare inre liv

3 juli 1996

Är Du Den som låter Ditt Ljus
upplysa våra hjärtan?

Jag Är;

Är det Du Shaddai,
som vi ansåg vara så långt bortom räckhåll,
är det Du som nu visar Dig för oss,
Du som är klädd i fruktansvärt majestät?

se! Jag Är;

Du mitt livs Tema och Sång,
är det verkligen Du som gör
något som övergår vår kunskap och vårt förstånd?

Jag Är; Jag uppfyller Mitt Löfte;

Mina ögons Smörjelse, ser jag rätt?
Är det Du som i Din trofasta Kärlek
utgjuter Din Helige Ande från höjden?

Jag Är;

ja! kan Jag säga det mer tydligt? Vassula, förstår du? Jag stiger ned för att vara hos er; Mina älskade, Fadern sade att Han varken skall hålla tiderna eller föra räkenskap i Sina böcker,1 utan Han skall utgjuta Sin Helige Ande över er tidigare än planerat;

den Onde utmanar ju Min Kraft och öser sina hot över Min Kyrka; så varför skulle Jag dröja eller vara tyst längre? Jag skall nu Själv utmana honom med Min Helige Andes Kraft och föra var och en av er in i Mitt Heliga Hjärta; Jag skall leda er alla som vill, till en intim förening med Mig, så att många av er skall få insikt i er Frälsnings mysterium, som är Mitt Kors; Jag skall innesluta er själ och bevara er, i fullkomlig förening med Mig;

och av nåd skall Jag få er till större uppoffringar, mer botgöring; Jag skall dra er till ett rikare inre liv och högre former av bön .... och liksom Människosonen kom, inte för att bli betjänad utan för att tjäna, skall Jag lära er att göra detsamma;

och du, lilla barn, bär Mitt Kors, Enhetens Kors tillsammans med Mig och låt dig ledas av Min Ande, Han skall vara Tecknet för dig och din garant,2 på att du kommer från Mig; Min ynnest vilar över dig;

- Jag har ännu många ynnestbevis i beredskap för dig, släkte, ynnestbevis som skall leda er till helgelse och till Mitt Rike; så Jag säger er, ni som skulle vara färdiga att döma, döm inte förhastat efter det yttre, låt er dom vara väl genomtänkt och i enlighet med vad som är rätt och riktigt;

- idag ropar Jag som Jag en gång ropade i Jerusalem: ”om någon är törstig, kom! låt honom komma till Mig! kom och drick, ni som tror på Mig! ty från Mitt Heliga Hjärta flyter källor av levande vatten fram! kom och vederkvick er, kom och få nytt liv! då skall era ögons ljus bli som Min Andes ljus;"

- många av er har gjort Mitt Rike till ett rike av ord och inget mer; Jag säger er: Mitt Rike är Kraft;3 Jag skall besöka var och en som törstar efter Mig på ett eller annat sätt, och med stor kraft skall Jag återupprätta Mitt Rike;

Jag tackar Dig för att Du utgjuter Dina Rikedomar,
Dina Gåvor och Din Nåd över oss, O Herre!

Med Din Andes Kraft
skall Du förgöra de visas vishet
och göra de lärdas lärdom till intet.
Du skall skingra filosoferna och störta dem från deras troner;

O Helige, kom!
visa Kraften av Din Kraft,4
visa Din Helige Andes Kraft,
visa Din Godhets Kraft,
visa Kraften i Din Trofasthet,
Din Förtrolighet, Din Glädje och Din Kärlek;

Vi måste bli som en syrad deg;5
skänk oss därför denna gåva,
O Herre, skänk oss denna ynnest så att vi kan övervinna det onda,
och bli av med djävulens och syndens gamla surdeg
som ännu finns kvar i oss,
genom att ersätta den med en frisk och ny surdeg!

lyssna: Min Ande skall utöva Sin Stora Makt över många länder och skipa rätt åt många folk;6 detta skall ske för att fullborda de ord som Jag bad dig att profetera;

Godheten är med dig! tvivla aldrig .... sök Mig alltid, det behagar Mig; håll kvar din hand i Min så att du inte vandrar vilse ....

Jag välsignar dig;


1 Det betyder datumen.
2 Jag hörde också "borgensman".
3 Syftar på 1 Kor 4:20.
4 Betyder ”visa Kraften i Ditt Rike.”.
5 Syftar på Luk 13:20, liknelsen om senapskornet och surdegen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message