DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag kommer inte att ge er någonting nytt
Hans främsta mål är Mina vigda själar

12 februari 1996

Herre?

Jag Är;

lär dig, Min Vassula, av helgonen; Jag är inte en Gud som är svår att förstå, Jag är inte heller långt borta; Jag döljer inte Mitt Ansikte, inte heller håller Jag kvar någon i mörkret; Min blotta Närvaro är Ljus! många av er säger: 1 ”Herre ge oss något nytt ...”; detta är Antikrists ande och denna ande har brett ut sig över hela världen;

Jag kommer inte att ge er någonting nytt; Jag har dött, Jag har uppstått, Jag är den Förste och den Siste; den som tror på Mig skall ha evigt liv; Jag lever i all evighet i härlighet, och Jag har nycklarna till döden och dödsriket; ännu finns det ting som skall komma, men allt har nedtecknats ända till Tidens slut; Jag skall komma med Min Ande och ge er synen tillbaka, Jag skall fullborda vad Jag har sagt .... att till slut skall Jag triumfera;

ännu idag håller man på att söndra och stycka upp Mitt land, och i Mitt Hus säljer och köper man; till profeterna Jag sänder dem säger de: “profetera inte”; den tid Jag talade till er om förut har kommit, då Kardinal skall stå emot Kardinal, biskop emot biskop; präst emot präst; Splittrarens makt har trängt in i Mitt Hus som rök och belägrat Mitt land; hans destruktiva verk är stort och hans främsta mål är Mina vigda själar; han vill få deras tankar att följa hjärtats lidelser; överallt där Upprorets man går fram lämnar han sin förbannelse efter sig .... han har svurit att sätta er upp emot varandra, den ene mot den andre; i sin vrede har han svurit att sålla er alla, särskilt Mina vigda själar, och plundra dem; han har svurit att använda er alla för sina syften; Jag säger dig: var och en som inte har ett rättrådigt hjärta kommer att gå under, men de rättrådiga kommer att leva genom trofasthet;

var stark, Vassula, Jag, Jesus, välsignar dig och dina vänner; döm inte; vi, oss? Jag älskar er; frid; ic;


1 Detta budskap fick jag fem minuter innan ett telefonsamtal från Radio Dublin som ville göra en intervju med mig. Intervjuaren avslutade med att fråga: ”Har Jesus något nytt att säga oss?"

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message