DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Idag har du krönt Mig med ära
Var trofasta, tiderna är så onda

31 januari 1996

Min Älskade kom ner till mitt rum
för att trycka mig till Sitt Heliga Hjärta,
och dra mig med Sig på vindarna.
Min vän är min och jag är Hans för evigt.

Idag har min Älskade så sorgsna Ögon
och Han lutar Sitt Huvud mot min axel.
”Du Levande Vattenkälla”,
vem har gjort Dig så sorgsen?

Mina egna har gjort det, Mina egna .... Jag är så uttröttad, det finns ingen gräns för Min sorg ... Jag kan inte dölja för dig hur bedrövad Jag är, Vassula .... vi har inte några hemligheter för varandra längre, Jag har fört dig så nära Mig;

hör vad din Älskade har att säga nu: Han som har skapat dig, din Skapare och din Gudomlige Fader har beslutat att lyfta din själ till Sig ....

Jag gör ingen hemlighet av detta, ja! Min Fader reste Sig, Hans rop genljöd i varje himmelskt öra; Han som fostrade dig som en far, vägledde dig och gav dig som en gåva till mänskligheten, Han reste Sig för att föra dig till Sig igen; Han är Gud och undgår inte att se din oskuld; Han är Gud, därför ser Han inte med mänskliga ögon och Jag säger dig, Han har rest sig upp, ty det förtryck de utövar över dig har överskridit alla gränser .... Min fråga till dig är: ”vill du att din Himmelske Fader skall rycka bort dig från förtryckarens händer och från falska läppar?"

Herre, har jag inte slutit ett förbund med Dig?
Jag slöt ett förbund med mina ögon,
och de öppnades inte under mitt livs tre första dagar.
Jag slöt ett förbund med min Skapare och min Älskade,
att förbli i mörkret och förbjuda mina ögon
att se solens ljus och månens sken,
så att jag kunde fullborda mitt uppdrag
intill slutet och förhärliga Dig.

Min Vassula, Jag frågar dig på nytt: ”vill du förlänga ditt lidande på jorden, Mitt barn, eller vill du vakna på morgonen i Mitt Ljus, i Vår Famn omgiven av tusentals änglakörer där trygghet, härlighet och Ljuvligheten Själv omsluter dig?"

Åh, min Gud, min själ törstar efter Dig.
Min själ längtar efter Dig.
Jag skulle bara kunna säga nu:
”Kom! kom och rädda mig
och låt mig få åtnjuta Din närhet för evigt.”
Min själ försmäktar av kärlek till Dig.
Min ande kan få vila i Dina Händer nu,
och kunde, om jag så önskade,
vara på väg till min Guds Hus
i glädje och lovsång med en jublande skara;
jag kan få vara hos Gud som är min Glädje!
Men jag vill ändå vara ett föremål för förakt
bland de döda och mitt i
deras förpestade förföljelser mot mig.
Faderlös är jag inte, Du är med mig;
Skriften säger: ”Om någon är oskyldig,
skall Du, min Frälsare, befria honom.”
Du har gett min hand friheten att välja nu.
Min Helige, jag vill inte hålla något för mig själv,
är det inte Du som begåvade mig med liv, med glädje,
och fäste mig vid Dig.
Det är Du som med stor omsorg
vakade över alla mina andetag,
därför skall Sången som Du vill sjunga
fortsätta att sjungas
för att befria många länder
och Du kan fortsätta att spela på Din harpa, min Gud,
ty Odjuret skall huka sig inför Dig till slut.
Använd mig som ett föremål för förakt,
och låt mig få vara där dunkelhet och kaos råder
och där själva ljuset är som nattens mörker.

men de förgriper sig på dig!

Till Din högsta Ära! Låt det ske. Låt dem förgripa sig på mig.

Min dotter, låt det då bli som du önskar; Jag välsignar dig i Vår Trefaldiga Helighet; men säg Mig: vad skall Jag göra när Min Fader reser Sig på nytt?

Påminn Honom om vårt förbund, Herre.

detta får Mitt eget Hjärta att smälta .... Min återstod, Jag skall rädda många tack vare din ynklighet och din generositet, men kom ihåg, varje rörelse du gör som ärar Mig kommer ifrån Mig .... så undvik varje tillstymmelse till självgodhet .... var tålmodig ännu en liten tid; har Jag någonsin sett en stackare i behov av kärlek, utan att Jag ha gett honom Mitt Hjärta? ser du, Jag är er Vän;

ingen kan säga: ”Herren tvingar Sina befallningar på oss ....” och till dig, dotter, säger Jag: ”Jag är glad att du inte har brutit ditt förbund med Min Fader; Jag skall använda din generositet för att välsigna varje människa på jorden och utgjuta Min Barmhärtighet innan förödelsens dag; Jag skall utgjuta en mildhetens och bönens ande; Jag säger dig, Jag, Herren, skall förvandla dig till ett Fäste, Jag skall bygga dig stark med Min kraft;"

åh .... Mitt Hjärta gläder sig i dig! låt våra blickar mötas och fira denna glädje! Jag skall föra många tillbaka till Mig, de som har blivit vilseledda skall återvända till Mig till slut .... kom, stöd dig mot din Glädjes Gud! tappa aldrig modet, kom ihåg att också Jag, när Jag blev dömd och fick bära Mitt Kors, då föll Jag på samma jord som bär er alla, men Jag lyftes upp för att slutföra Mitt Verk; lär dig därför av din Frälsare; mot slutet skall du få ut din lön .... den Allsmäktiges Andedräkt skall upplyfta dig igen; genom dina hårda prövningar skall Jag vinna liv 1 i överflöd;

du skall veta detta: din Fader skall svara dig från Sin Heliga Boning; Jag Är vid din sida ....

Min Fader ....

Jag Är; 2

idag skall Jag ge dig till jordens länder och Jag skall vara din skyddande Sköld ... idag har du krönt Mig med ära; förtryck och orättvisa omringar oskyldigt blod och Mitt Hjärta var redo att lyfta dig ur Tyranniet, hur skulle Jag kunna förbli tyst när Jag ser dina förtryckare lägga sig i bakhåll för att överfalla dig och din rådgivare? hur skulle Jag kunna förbli tyst när Jag hör dem säga: ”hur skall vi komma åt dem?” men detta är den tröst Jag ger er: 3 sök att göra gott, bevara 4 rättvisan, Jag är med er .... var trofasta, tiderna är så onda; Jag vill inte säga en dag: ”se, där är Min dotter, hon ligger övergiven i stoftet utan någon som lyfter henne upp;"

Jag fyllde dina 5 näsborrar med Min Styrka, och Jag tände en låga i dig för att bevara rättvisan .... allt du gör, gör det i en anda av vänlighet, 6 även om ditt vittnesbörd inte tas emot, var fridfull; se inte vare sig åt höger eller åt vänster; många kommer att träda fram och förkunna att de är utsända av Mig; 7 låt inte bedra dig av dem på nytt .... var inte rädd, du skall inte komma på skam; - och till dig, Min dotter, säger Jag: Jag skall trösta dig och alla dem som förlitar sig på Mig;

tiderna är onda, men kom ihåg, er Skapare böjer sig ömt över er alla; arbeta i frid i Mitt Namn; smycka Mitt Namn med er kärlek och fortsätt att plantera vingårdar i ofruktbara länder; Jag är er Fader, låt Mig vara er tröst och tänk på att Min Kärlek till er aldrig skall lämna er;

- och du 8 som säger: ”Jag protesterar mot sådan orättvisa, om jag vädjar om rättvisa kommer inget svar, en rättvis dom förkunnas aldrig; de har stulit min heder ....” Jag säger dig: om de nekade dig det som din penna bad om, känn frid .... vilken större ära kunde de ge dig? i slutet, Min vän, kommer då inte Jag Själv att se till att Rättvisa skipas? Jag är Herren och Min välsignelse är över dig; Jag känner dig som en tapper stridsman, 9 men överlåt denna ära åt Mig; fortsätt att plantera i Mitt Hus .... Jag skall se till att du förblir vid god hälsa så att du bär frukt trots din höga ålder;

dotter, när du gav ditt samtycke av kärlek till Mig rörde du Mig till tårar .... saliga ni som är fattiga; Mitt Rike tillhör er, Jag är Konung i er .... tack vare denna svaghet skall Jag bryta de ondas makt; 10 Jag välsignar dig, Mitt barn;


1 Omvändelser.
2 Den Evige Fadern talar.
3 För oss alla.
4 Det lät som ‘upprätthåll’.
5 Fader O'Carroll.
6 Jag hörde samtidigt ‘fasthet’.
7 Falska profeter.
8 Fader O'Carroll.
9 Jag kände Guds humor och mitt hjärta slog av glädje!
10 "I svagheten blir kraften störst" ( 2 Kor 12:9).

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message