DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Finn din glädje i deras grymma förföljelse

30 januari 1996

Min Brudgum, 1 låt mig inte vända tillbaka till Dig tomhänt;
låt mig få komma till Dig
med skålar fulla av rökelse och frukter:
en hel här som är villig att offra sig för Din Vilja.

Mitt offer, lev för Mig, hämta din olja från Mig; lyssna, brist ut i jubelrop om någon skulle angripa dig för Mitt Namns skull; räkna detta som en heder; svaga, ack så svaga själ, när skall du förstå? när? varför kan Jag inte livnära dig med det dagliga bröd som Jag smakade med iver för att rädda er och förhärliga Min Fader? du borde be om mer, du borde be att det faller över dig som regn; du säger: ”Min brudgum, låt Mig inte vända tillbaka till Dig tomhänt,” och Jag säger dig: Min Brud, du har så rätt, lyssna därför till din Brudgums råd: be om mer lidanden, bär fram åt Mig den rökelse du har lovat Mig; fatta mod och besinna dig;

Jag kunde, om du tillät Mig, överväldiga dig med prövningar, motgångar, allt sådant; kan du inte se vilken ynnest Jag ger dig? fundera inte mer; förbli Mina Ögons klara låga och försök inte att släcka den .... Jag har verkligen rest dig som ett baner med Mitt tecken i världen, men världen vägrar se att tecknet är Mitt och de tar upp stenar för att kasta mot Mitt baner .... andra jagar efter dig som rasande jägare;

finn din glädje i deras grymma förföljelse; Jag skall inte tillåta dem att utsätta dig för mer än vad som är nödvändigt; den Allsmäktige ser allt och ger akt på varje steg du tar; och om de misshandlar dig mer än din beskärda del, skall Min Fader och Jag lätta på din börda och föra dig in i din arvedel;

tro inte att Jag Själv inte blir genomborrad när de genomborrar dig, vad de gör emot dig gör de också emot Mig; Jag jämrar Mig i din smärta; de förtrycker Mig i dig; det är inte svårt för Mig att avlägsna en förtryckare .... men Jag säger dig nu, låt det vara så här för en tid och lita på Mig; Jag helgar Min boning med ett offer ....

och förbli nu i lydnad mot Mig genom att hålla dina trohetslöften .... de visade bort Min ljuvliga gåva .... de utgöt oskyldigt blod och deras händer är fläckade av detta blod; ic;


1 Jes 54:5: ”Ty den som har skapat dig är din man...”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message