DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Upprorsmannens rike skall störta samman
Kom då till Mig som ett barn

3 januari 1996

Jahve,
Dina Verk är välsignelser,
rikedom och ljus.
Förlåt oss 1 för att vi inte
med hela vårt hjärta
har tagit emot Dem
såsom givna av Dig.

Min dotter, Jag, din Fader, ger dig Min Frid; från dina allra första dagar lät Jag dig sitta i Min Förgård för att lära dig: rättfärdighet, kärlek, och vem Jag Är;

för att du inte skulle anpassa dig efter denna världen, steg Jag ned till dig för att erövra ditt hjärta; Jag ville att du skulle bli Min vän och lära dig att Herrens fruktan är Vishetens begynnelse; trots att du inte förtjänade att se Min Härlighet kom Jag till dig i din tystnad för att erhålla ditt ‘ja’; därefter befallde Jag mörkret att inte vara mörkt omkring dig och att natten skulle bli till ljus;

medlem av Mitt Östra Hus, dotter av detta Hus, falska vittnen har trätt fram emot dig men sätt ditt hopp till Mig, din Fader; håll Mina föreskrifter, var fridfull och bli inte utmattad; håll ut och förkunna Min Härlighet och Mitt Faderliga Rop; i Förgårdarna till Mitt Hus skall du fortsätta att göra framsteg och hjälpa Mitt folk att göra framsteg; Jag skall inte överge dig, så överge inte Mig;

Jag säger dig: så snart förtrycket är över och underjordens härskare är bunden och de som trampar Min Sons Offer under fötterna är borta, då skall en man som bådar gott träda fram, från det Hus där du bor, brinnande som en fackla skall han återupprätta Min Helgedom och Mitt trefalt Heliga Namn .... och Upprorsmannens rike skall störta samman;

Jag skall fortsätta att vara din Sång, Min Vassula, och din Fackla; Jag skall stå vid din sida och leda dig i trygghet under alla dina livsdagar; du skall vara Min medarbetare och Min vän, Mitt eko och Mitt vapen; och din mun skall vara som ett svärd emot alla dem som orsakar förödelse i Min Helgedom;

Jag, Jahve, är känd för att försvara de ringa och Mitt Hjärta ser till de renhjärtade; den som kommer till Mig som ett litet barn skall få kunskap, och se Min Vishet som skall leda honom in i Mitt Rike; Mina Ögon ser små hjärtan, ty dessa hjärtan skall uppfyllas av Min Kunskap i överflödande mått; ve dem som inte välkomnar Mig i hjärtats enkelhet utan uppträder som de största i Mina Gårdar och ”som kallar det onda gott, och det goda ont, som gör mörker till ljus, och ljus till mörker, de som gör surt till sött, och sött till surt"; 2 Min Ande som ser deras själviska uppsåt skall skilja dem från Mig, som är trefalt Helig;

vill ni nå Himmelens glädje? vill ni jubla inför Mitt Ansikte? kom då till Mig som ett barn! vill ni möta Mig och se Mig? kom då till Mig med ett oskuldsfullt hjärta! kom till Mig med ett rent hjärta så skall fjällen som täcker era ögon falla, så att ni ser Min Härlighet och Honom som var, är och skall komma; låt er inte snärjas av er stolthet för Jag skall tillåta dessa små att få er på fall;

Jag, Gud, är med dig, dotter; var trefalt välsignad i Vår Treeniga Helighet;


1 Jag säger ’oss,’ eftersom jag tillhör samma familj som Gud har skapat, och jag bönfaller om nåd för min familj som ännu inte tror att dessa budskap kommer från Gud.
2 Jes 5:20.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message