DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag tillåter dem att förfölja dig

13 december 1995

Med stort raseri försöker de omringa mig.
De vill hindra mina böner att nå Dig.
De har förvrängt Dina ord
och nu har de satt sig i sinnet att lägga hinder på min väg.

Min Vassula, frid vare med dig; har Jag inte förutsagt detta från första början, för att du skulle känna till det? bli inte frestad att tänka ut ditt eget försvar; dina vittnen kommer att försvara dig; deras belägringsverk är ingenting; lita på Mig; snart kommer du att lämna dem .... vad gäller murarna som de bygger för att omringa dig, skall Min Ande blåsa omkull dem; och Jag skall uppenbara Min Härlighet genom dig om du förblir trofast mot Mig; nu säger de: ”åh .... äntligen är hon uppslukad;” vad de inte känner till och inte beaktar är Min Vishet;

men du, Mitt barn, lev i ständig lydnad mot Min Kyrka så skall du få åtnjuta Min ynnest; dessa dagar har Jag genom dig uppenbarat den Ondes planer mot Min Kyrka; det är därför Satan, denna världens furste, flammar av vrede och är på väg att besegra alla Mina Verk; han var en mördare från begynnelsen och han har siktet riktat mot Mina prästers själar; han stryker omkring för att stjäla och leda Mina Egna till fördärvet .... det står i Min makt att förändra din situation, Vassula, men som du vet, ingen tjänare är större än sin mästare; Jag är din Mästare och eftersom makthavarna förföljde din Mästare, tillåter Jag dem att förfölja även dig;

men ”lo tedhal”1 Jag är med dig; Jag kommer att vara din dryck, din föda, din vila, din frid och din glädje; förstår du? be och tillbe Mig; be och följ Mig; ic;


1 ‘Var inte rädd’ på arameiska.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message