DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det högtravande tröttar ut Mig

27 maj 1987

Det är lätt att förstå Din undervisning, Herre. Det är inget komplicerat språk.

det högtravande tröttar ut Mig; lär dig att vara ödmjuk, enkel, anspråkslös, som Jag!

Vassula, om du vill att Jag skall vara din Fader, skall Jag behandla dig som Mitt barn; om du vill att Jag skall vara Brudgum, skall Jag behandla dig som Min Brud; om du gör uppror mot Mig skall Jag behandla dig som en Domare; Jag är din Frälsare; sätt Mig framför allt och alla; förneka Mig aldrig; kom ofta och ät och drick Mig; Jag gläder Mig över dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message