DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En stor hop skall samlas för att slå ner dig

10 november 1995

Ära vare Gud i himmelens höjd
Ära vare Han som lyfte min själ
från denna jordens innandömen;
Lovat vare det trefalt Heliga Ljuset
i vars kraft allt blev till;
Ära vare Gud, oövervinnelig,
oförliknelig i sin Makt;
Ära vare den Odödlige
i vilken vi finner odödlighet;
Du Den Allraheligaste, må Din Andedräkt,
det rena utflödet av Din Härlighet,
återuppliva oss och förnya oss till en enda strålande Kropp.
Amen.

frid;

Mitt barn, lyssna: de som behandlar dig skoningslöst idag kommer en dag att stå inför Mig och avlägga räkenskap för sina gärningar .... då kommer de inte att våga säga: ”vad har vi gjort för fel?” för Jag skall visa dem de allvarliga sår som de tillfogade Min Kropp genom sin arrogans, och efter det gissel Jag tar emot dagligen från dem kommer Jag att döma dem .... de kommer att få tiofalt tillbaka;

Mitt barn, Min Avbild, du är sannerligen den mest plågade budbäraren på jorden, men också den mest privilegierade; Jag har låtit dig få bära Min Törnekrona, Mina Spikar och Mitt Kors; Jag har rest dig till att vara Mitt kraftfulla Tecken på förkastande; förkastandet av Min Kärlek .... ack, så många av er är instängda i samma sömn ....

– lyssna, Vassula, Jag skall berätta en liten hemlighet för dig: under denna din prövotid har Jag dragit många själar till Mitt Hjärta och Jag har också befriat många själar ur skärselden som var bundna där under många år! förstår du? ingenting är förgäves; åh! Mitt Hjärta brinner nu, för genom dina lidanden kan Jag utföra stora ting!

Mina barn gottgör inte så som Jag önskar, därför föll Min Blick på dig, för Jag visste att du inte skulle neka din Frälsares bön och att du skulle låta dig krossas av dem som ropar om rättvisa och frid, men gör det motsatta;

låt hela världen nu glädja sig och tro att de har besegrat ‘den bittra plågan’, låt dem tro att de har tystat ner dig; ja, en stor hop skall samlas för att slå ner dig, liksom en stor hop samlades för att slå ner Mig och låta korsfästa Mig; många falska vittnen skall träda fram i sista minuten med falskt vittnesbörd mot dig, liksom så många framträdde och vittnade falskt mot din Frälsare; sannerligen, de skall komma med våldsamma anklagelser mot oskyldigt blod, förstår du?

vad de har gjort mot Mig skall de också göra mot dig, dock inte mer än vad din själ kan bära; man kommer att fortsätta att göra dig till åtlöje genom att högljutt förklara dig vara en falsk profet, liksom vakterna hånade Mig genom att slå Mig, binda för Mina Ögon och sedan turas om att slå Mig och säga: ”profetera, vem var det som slog dig?” du kommer att framstå som en förlorare i världens ögon, liksom Jag, din Herre, framstod på Mitt Kors; alla dessa ting skall du möta på din väg så att Faderns ord går i uppfyllelse;

– Jag är Uppståndelsen och Jag skall låta allt som Jag har skrivit med din hand uppstå, så att alla kan tro att ’Sant Liv i Gud’ inte skrevs av en dödlig utan genom Nådens Ande; mörker och svårigheter skall inte skada dig, för Jag har gömt dig i Mitt Heliga Hjärta; – Min lilla själ, låt Min Mäktiga Röst höras och var inte rädd för larmet som omger dig; Min Faders Läppar skälver av ursinne över förhärdade syndare och Hans vrede skall visa sig genom en blick av förtärande eld; Han förkunnande det redan för inte så länge sedan, genom er Moder, för Akitas1 budbärare;2 till slut skall jorden öppna sina öron och sitt hjärta så att frälsningen kan spira, och Jag skall triumfera tillsammans med Min och er Moders Obefläckade Hjärta;

– du kärl för Mina bedrövelser, Jag skall ge dig tillräcklig styrka för att fullborda ditt uppdrag med värdighet så att du förhärligar Mig; Min Kärlek täcker dig så frukta inte, ‘lo tedhal’....

Jag, Jesus, Kristus, är med dig nu och alltid;


1 I Japan.
2 Syster Agnes.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message