DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förbli trogen mot Mig

8 november 1995

Herre,
Konung av begynnelsen och alltings Mästare och Herre.
Jag är kött av Ditt Kött, ben av Dina Ben,
Du är i mig och jag i Dig,
Vilken glädje, vilken fröjd
att veta att jag har Dig och Du äger mig!
Jag tillhör Dig och Du, min Konung, tillhör mig!

Du är den sanna Vinstocken
och jag är en av Dina grenar,
jag är Din återstod,
vilken glädje att få vara ett med Dig!
Och jag vill bli kvar i Dig
så att Du blir kvar i mig.
O vilken gåva från Din Ande!
Halleluja!

Gör upp Dina Planer, O Herre,
jag vill ta emot vad Du än ger mig;
nu är jag djärv,
men är det lidande Du begär av mig?
Jag tar vad Du än ger mig,
allt blir så vackert
när det kommer från Dig!

Kom! Kom och härska i mig
Du är Källan till min lycka!
Inbjuder Du mig att dela Din Bägare?
En Bägare som Dina Gudomliga Läppar har druckit ur? 

Min Gud! Min Gud, jag darrar av rörelse och fröjd;
O Kärlek! Du har tagit mitt hjärta!

Mitt Eget Hjärta rörs över att du har inbjudit Mig till ditt bord .... lita på Mig; Jag är av Himmelen och ingen varelse kan besegra Mig i dig; Jag är levande i dig; ingen som bor i världens riken, inte ens den1 som härskar över dem skall kunna störta Mitt Välde i dig;

Jag är Gud trefalt helig så frukta inte; kommer du ihåg vad Jag en gång sade? ... Jag sade till dig att Jag är känd för att störta kungar och riken om de blev en stötesten på Min väg; allt Jag idag begär av dig är trofasthet; förbli trogen mot Mig; se varken åt vänster eller åt höger; Jag skall hjälpa dig; jubla, Min vän, över den ära Jag har visat dig när Jag inbjöd dig att dela Min Bägare, Bägaren som är fylld av er splittring och era hjärtans brist på uppriktighet ....

du och Jag närmar oss nu tioårsjubileet för ‘Sant Liv i Gud’; fatta mod, Min dotter, och bli inte förnärmad när världen2 berövar dig heder; stå fast i ständig trohet mot Min Kyrka så kommer du att åtnjuta Min ynnest; var alltid beredd att svara på Mina kallelser med orden: ”här är jag, Herre”, så skall din Skapare lysa över dig;

Min Faders Utvalda, fall inte för frestelser; lär dig var kunskapen står att finna; var uthålligheten, visheten och livet är; i din tystnad kommer du att finna alla dessa ting och mer därtill, i Min Helige Ande; gläd dig åt att kunna röra dig i Min Ande, som fisken i vattnet; utanför detta vatten kommer du att dö och förtorka; så bli kvar i Min Ande och andas i Min Ande så skall du få leva;

var glad! Jag har omhuldat dig och fostrat dig för att leda stora mängder av själar till Mig; många av dem är ännu ovilliga att återvända till Mig .... vad Jag lider med dem! Jag är i vånda och lider när Jag ser hur fullständigt aningslösa de är om farorna som omger dem;

ack .... Vassula, dela Mina lidanden, dela Mina plågor, trösta Mig och ge Mig vila ....

Jag älskar Dig, Herre, vad mer kan jag göra?

älska Mig, det tröstar Mig; – framför dig ligger ormar i försåt för att hugga dig; men trots att de gjort sig genomskinliga så att man först inte kan upptäcka dem, skall Jag ge dig ögon som ser dem; frukta inte, för Jag är med dig, inte en enda av dem skall kunna hugga dig; mot slutet skall den ena ormen svälja den andra!3 ja! som i synen Jag gav dig;

kom, Jag älskar dig och välsignar dig;


1 Satan.
2 Flera tidningar förtalade mig.
3 Som i min vision den 29 januari 1989.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message