DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du har blivit såld av en av Mina Egna

25 oktober 1995

frid vare med dig! Jag är med dig; ser du hur Mina förutsägelser går i uppfyllelse?

Mitt Hjärtas blomma, Mina Ögons låga; ditt uppdrag skall fullbordas först när Jag tillåter dem att korsfästa dig; nu färdas du längs en svår väg men Jag är med dig; fatta mod och förlora inte den Frid Jag har gett dig; Jag har sagt dig att Fadern har stakat ut en väg för dig som liknar Min; vad Jag har utstått skulle också du få utstå, men allt skulle vara efter måttet på dina krafter;

idag har du, som du ser, blivit såld av en av Mina Egna; käraste, ditt eget folk har förrått oskyldigt blod .... en av dina egna1 utlämnade dig åt romarna så att de skulle fördöma dig och sedan .... korsfästa dig; Vassula, du själv skall bevara Min tystnad,2 du har tillräckligt med vittnen som kunde försvara dig; de trogna skall förbli trogna; dina kläder, Mitt barn, skall sölas i ditt blod, och detta skall vara ännu ett tecken på att du kommer ifrån Mig; du skapades för detta och ditt godtagande gläder Mig, ty genom dina lidanden kommer Jag att rädda många; genom dina plågor kommer Jag att låta ljus gå upp i Min Kyrka, och påbörja en förnyelse i Min Helige Ande, trefalt Helig;

och medan dina förtryckare jublar, skall Min sjunde ängel tömma sin skål över luften och hela atmosfären skall sättas i brand3... Vassiliki, se på Mig, se in i Mina Ögon4.... du måste lova Mig, om du älskar Mig, att förlåta dem alla, det kanske låter ologiskt för många men du är Min efterföljare, eller hur?

Ja, Herre.

efterlikna då din Mästare; för till slut skall Jag segra .... än idag förstår de inte att detta Budskap kommer från Mig5 ....

Jag tackar Dig, min Herre,
jag älskar Dig ännu mer
för allt som Du gör för mig!

Min duva, din Frälsare älskar dig och välsignar dig; ic;


1 Kristus lät mig förstå vem.
2 Jag borde inte försvara mig.
3 En påminnelse om Akitas budskap i Japan.
4 Jag gjorde det och jag smälte.
5 Jesus talade liksom för sig själv, med sänkt röst.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message