DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Där Min Ande är, där är frihet

17 oktober 1995

Min Herre och min Herde,
led oss, jämna vägen för oss;
vi är fåren i Din Hjord,
och jag är förvissad om att Du,
för Din Trofasta Kärleks skull, 
skall samla de vilsegångna fåren, 
ett efter ett, tillbaka till fållan.

Det var Du, min Herde,
som drog mig ut ur denna onda världens innandömen.
Välsignat vare Ditt Namn, trefalt Heligt.

Du min själs vederkvickelse, Fullkomliga Skönhet,
öppna Din Mun med ord
sötare än honung,
och förkunna Undren i Din Lag
så att många blir befriade.

Låt Din trofasta Kärlek
komma över hela Din skapelse,
var nådig, givmild och barmhärtig mot oss
så att våra ögon öppnas
och vi fäster blicken på Din Treeniga Helighet.
Amen.

Jag, Jesus, välsignar dig;

ta Min Mäktiga Hand, Jag skall leda dig; att leda dig och vara din Heliga Följeslagare på ditt livs resa är en ständig fröjd för Mig; förstår du? Jag har gett dig frihet i hjärtat; genom Min Ande får du din frihet, genom Hans renande Eld skall du bli ren; där Min Ande är, där är frihet, för det sker en förnyelse, en förvandling i Hans Närvaro; den nya födelsen kommer inte av förgänglig säd utan genom Min Ande; Mitt-Hjärtas-Glädje, tillåt Mig att använda dig som Mitt nät så att Jag kan låta många hjärtan leva i denna frihet;

älska Mig och trösta Mig; Jag är med dig; ära Mig och välsigna Mitt Heliga Namn, trefalt Heligt;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message