DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Skyddsänglarnas högtid

2 oktober 1995

(Skyddsänglarnas högtid.)

Halleluja!
Lova Herren från himmelen,
lova Honom i himlens höjd.
Lova Honom, alla Hans änglar,
lova Honom, hela Hans här!1

Ja, må de lova Herrens Namn,
ty Han befallde och de skapades.2

Jag, Jesus, ger dig Min Frid; kom och be med Mig; säg:

Härskare från begynnelsen,
hör min bön;
min själ, mitt hjärta törstar efter Dig;
min blick längtar efter Dig,
och jag söker inte efter någon annan,
ty det finns ingen gud som kan jämföras med Dig,
ingenting är större,
Du ensam är ofattbart stor;
församla därför jordens länder
till att lovsjunga och prisa Ditt Heliga Namn
kring ett enda Tabernakel,
låt dem frambära Ditt Offer tillsammans
till Vår Fader i himmelen,
med en röst, och i en enda Ande;
Du vår själs Beskyddare,
underbart stark, du okuvlige,
må hela Din skapelse tjäna Dig
i den Allraheligaste Treenigheten;
ge oss denna välsignelse;
amen;

kom nu, i Min Andes kraft sänder Jag dig Daniel, din skyddsängel; ic;

(Min ängel talar)

Jag, Dan, välsignar dig; Enhetens Tecken,3 förbli trofast mot Herren; väx till i Honom och inte i någon annan; endast Jahve är god; be att du stärks så att du kan hämta kraft från Herren för att återuppliva Hans Hus och fullborda ditt uppdrag;

Jag skall alltid skydda dig, alltid leda dig; din Daniel;

Din skyddsängel Daniel som beskyddar dig;

Daniel


3 Samtidigt som jag hörde ordet ’Tecken’ hörde jag också ordet ’Symbol’.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message