DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Handla med godhet mot andra
Budskap till Brasilien

4 juli 1995

(Curitiba, Brasilien)

dotter, frid vare med dig; kom ihåg, allt Jag egentligen behöver är kärlek;

säg till dem1 att lära sig älska Mig, att lära sig tillbe Mig; visste ni inte att till slut kommer ni att dömas efter det mått av kärlek som ni har visat? om ni har smakat Min Godhet kommer ni också att handla med godhet mot andra; öppna ert hjärta och bjud in Mig, så att ni lär känna Mig; Kärleken är vid er sida;

7 juli 1995

(Joinville, Brasilien)

Min Vassula, Jag, Jesus, ger dig Min Frid, denna Frid som ingen borde ta ifrån dig!

ta dig i akt för stridigheter som uppstår bland er för att störa den harmoni som Jag har gett dig och den ström av Frid som Mitt Verk skänker dig, lyssna nu och ta till dig Mitt råd: arbeta som du alltid har arbetat med Mig; Mitt Verk utförs i frid, harmoni och glädje; Jag gläds när Jag finner ditt hjärta öppet och ivrigt att behaga Mig; vandra med Mig och låt Mitt Hjärta få tala till dig; när Jag talar, skriv Mina Ord så som du har gjort, och medan du skriver välsignar Jag dig och det du skriver; älska Mig, så upphöjer och vördar du Mig i din kärlek;

älska Mig och trösta Mig;

älska Mig och du skall aldrig förgås;

älska Mig och med din kärlek skall Jag ena Min Kyrka;

älska Mig och för din kärleks skull kan Min Faders vrede mildras;

älska Mig och förena dig med helgonens böner;

– allt Jag begär av er alla är kärlek; allt Jag behöver från er alla är ert hjärta; Jag behöver era hjärtan för att bygga upp enheten i era hjärtan; Vassula, Jag behöver offer för att föra samman de Två Systrarna!2 

– blomma, Jag säger dig, Jag blev verkligen ärad och lovprisad under ditt uppdrag i Brasilien; ic

9 juli 1995

(São Carlo - Brazil)

Jahve är Mitt Namn; dotter, lyssna till Min Röst: Jag är Den som bevarar dig och finner behag i dig; tillåt Oss3att genomsyra dig med Vår Kunskap så att Vi kan vägleda er alla; tillåt Mig att visa Min Bild för detta släkte genom att använda din hand; Jag vill att Mina barn skall känna Mig mer; förhärliga din Himmelske Fader;

Jag, Jahve, älskar dig;


1 På konferensen och när jag vittnar.
2 Herren talar om den romersk-katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan som två systrar.
3 Den Heliga Treenigheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message