DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Allt Jag behöver är kärlek, kärlek, kärlek

16 juni 1995

I min själs synd besökte Du mig med kärlek.
Du kom inte med en käpp för att straffa mig,
inte heller kom Ditt Majestät med missunnsamhet,
Du kom istället till min själ med välsignelser
för att befria mig från mitt mörker.

Du, Din skapelses Älskare,
hjälp oss alla och lär oss det som behagar Dig,
så att allt vi gör blir välbehagligt i Dina Ögon.

Som Du vet, Herre,
har synden blivit källan till vishet för de orättfärdiga,
vi syndar lika mycket som vi andas.
Varför pågår detta vilda uppror hos Din skapelse?
Varför denna orenhet? Varför denna revolt?

Jag faller ner i vördnad och frågar Dig:
Hur länge kommer Dina söner och döttrar
att vilseledas av den Onde?
I Din frälsande rättvisa, min Herre, hjälp oss,
och visa oss vad som mest behöver förändras hos oss.

frid vare med dig; det gläder Mig mycket att höra dig; allt Jag behöver är kärlek, kärlek, kärlek; kärleken förmår allt; så älska Mig och fortsätt att växa till i Min Kärlek, då kommer ingen mörk fläck att bli kvar i dig; Kärleken skall utplåna dina fläckar och brister; Kärleken helar, den gottgör; Kärleken frambringar god frukt, frukt som består .... har du inte hört, Mitt barn, att var och en som älskar räknas som en av de Mina och känner Mig? har du inte hört att på Domens Dag skall ni dömas efter måttet på er kärlek?

du frågade Mig och sade: ”varför pågår detta vilda uppror hos Din skapelse? varför denna orenhet? varför denna revolt?” Mitt kära barn, detta förebådar Min ankomst; ni som älskar Mig kommer att lida bara en liten tid, ni som böjer er inför Min makt skall få er lön; ni som inte har glömt er Skapare skall se Mig i Min Härlighet .... Min Återkomst kommer lika säkert som gryningen;

du ber, dotter: ”visa oss vad som mest behöver förändras hos oss”; Jag behöver trofast kärlek, ty trofast kärlek behagar Mig,

Du Tröstare av Dina egna.
Människosläktets Vän, trefalt Heliga Ljus,
Faderns Älskade Son, nattens Stjärnljus,
Berg som doftar av Rökelse och Myrra,
Faderns Välbehag, Din Moders Ögonsten,
dra oss alla in i Din Kärlek,
hänför vårt hjärta med en enda blick,
kalla oss in i Ditt Rike
eftersom Du finner behag i att visa oss Din trofasta kärlek,
omvänd oss i Din Kärlekslåga.
Låt denna nattens fasor gå mot sitt slut
så att vi alla ser Din frälsande rättvisa.

Jag ville bara höra detta från dig igen; blomma, Jag skall fortsätta att använda dig; Min högt älskade, kom nu och njut av vilan i Mitt Hjärta; Jag, Jesus som upprättade dig, älskar dig och välsignar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message