DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ödmjukhet och kärlek är nycklarna till enhet

15 juni 1995

Ditt Ord, min Konung
är en läkande salva.
När mitt liv var som värdelös lera,
uttalades Ditt Ord i mitt öra,
och det osynliga blev genast synligt;
och som en okänd värld för mig,
som ett okänt ljus för den blinde,
lyste plötsligt allting upp i ett strålande ljus. 

Likt klart lysande stjärnor som upplyser natthimlen, 

gav Ditt Ord mig syn till att komma in i Ditt Mysterium. 

Jag välsignar Dig, Min Herre,
Din Kärlek är nu synlig för mina ögon
och leder min själ till att leva i trofasthet mot Dig för evigt.

ja! kom in i Mitt Hjärtas mysterium och ta emot Min Frid;

blomma, ersätt aldrig den tid då du skriver med andra saker; du har hela dagen på dig och Jag gläder Mig om du kommer till Mig i meditation; kom ihåg: kärleken är alltid tålmodig, så var tålmodig även du; spring inte före Mig som du har gjort under de senaste dagarna .... kärlek, äkta kärlek, kommer att uthärda prövningar, motgångar och allt sådant; sätt Mig främst och över allt annat; evangelisera med kärlek för Kärleken och förhärliga Mig; avsky, Mitt barn, allt som leder till det onda och omge dig med allt som är gott och heligt och som leder dig till evigt liv; Jag är Helig och God ....1

– Jag brinner av en önskan ....

Vilken önskar, min Herre?

att se Min Kyrka förenad till en .... be för enheten och lyssna inte på dem som inte vill ha enhet; Splittraren håller dem åtskilda och stridslystna i sin ande; den som inte uppriktigt och helhjärtat arbetar för enheten gör Min Helige Ande djupt bedrövad; Jag bönfaller dem som samlas för att leda Min Kyrka till enhet att inpränta dessa ord i sina tankar:

ödmjukhet och kärlek

ödmjukhet och kärlek är nycklarna till enhet; det är inte deras vältalighet eller långa föredrag som kommer att leda dem till enhet; det är inte heller deras ömsesidiga lovord till varandra som kommer att leda Min Kyrka att bli en; allt detta tröttar ut Mig .... förödelse och fördärv har trängt in i Min Helgedom, så hur kan de lovorda varandra? var är deras heder?

böj er så att ni kan se Min Vilja; sänk rösten så att ni hör Frälsningen tala till er från härlighetens höjder; det är genom er omvändelse som ert hjärta kan höra Mig och leda Min Kyrka till ett genom enandet av Min Kropp; det är i Sanningens skönhet och storhet som ni kan sprida väldoft igen, så att alla kan känna igen sig som delar av en kropp; det är genom delande som ni kommer att föra alla människor närmare varandra; för detta behöver ni förändras i ert hjärta och blomstra av omvändelse;

om ni gör dessa saker och tvättar ert hjärta rent från synd, så kommer Jag i Min tur att mångdubbla Mina botemedel och hela er fullständigt; Jag skall föra er till en andlig mognad, som kommer att få resten av Min skapelse att samlas under ert tak;

om ni, ni som har upphört att finnas till, låter Min Helige Ande, Livgivaren, locka er till sig, så kommer Jag att låta ert hjärta genomgå en andlig revolution av kärlek, vars like er tidsålder aldrig har skådat ....

ack .... dotter, be att det Östra och det Västra huset förenas, som två händer förenade i bön, ett par händer, likadana, och vackra när de tillsammans pekar mot himmelen i bön; låt dessa två Händer som tillhör samma kropp, arbeta tillsammans och förena sin förmåga och sina tillgångar med varandra .... låt dessa två Händer lyfta Mig tillsammans, ack .... när skall Min Kropps båda Händer lyfta Mig och tillsammans hålla Mig över Altaret?2

O kom! Jag vill inte ha långa föredrag, den som vill vara den förste och främste bland er måste vara allas slav; Jag är här! se med egna ögon! och det finns ändlösa skatter i Mitt Hjärta; så säg inte: ”var, var kan Jag finna mina svar?” förse er med denna Mitt Hjärtas skatt så skall ni församla dem som blivit vilseledda och Jag skall härska över dem alla och ni skall skänka hela jorden Min skatt, som är Mitt Heliga Hjärta;

– och du, dotter: genom att ge Mig din tid behagar du Mig och det ärar Mig; när du älskar Mig, gläder det Mig och förhärligar Mig; när du längtar efter Mig bedårar du Mig; det mått som du ger Mig från ditt hjärta är samma mått som du skall få tillbaka från Min Tron; Min nåd är över dig och Min Hand är över din .... vila i Mig; Jag älskar dig och Fadern älskar dig för din kärlek till Mig;

Jag älskar Dig, Kärleken ....

Jag skall bota många fler genom dessa budskap; gör din del, Min Vassula, så skall Jag i Min Gudomlighet fullborda ditt arbete; kom, Jag skall vara med dig när du utför dina andra små sysslor;3

Jag, Jesus, älskar dig, ta emot Mina välsignelser;


1 Plötsligt hejdade sig vår Herre, och med ett annat röstläge, som någon som vill berätta en hemlighet, sade Han följande.
2 Kristus menar under mässan, under förvandlingen.
3 Hushållsarbete förstås...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message