DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har aldrig svikit dig
Be ständigt

17 februari 1995

(Bangladesh)

(Alldeles innan mitt möte i Dhaka.)

Herre?

Håll mig uppe
och låt Dina Ord
ständigt vara inför mina ögon!
Påminn mig om Din Undervisning.
O Herre, låt Dina Ord vara
som en Lykta för mina fötter, så att jag inte snavar.

frid vare med dig; Jag har aldrig svikit dig och kommer aldrig att göra det;1 Vassula, schhh lyssna på Mig2 .... stöd dig mot Mig som du gjort förut, Jag skall leda dig och andra genom dig! vi, oss? ic;

(Gud lät mig komma tillbaka till Bangladesh, där Han först började tala till mig. Han förde mig till platsen för min omvändelse, där ”Sant Liv i Gud” tog sin början.)

Min Vassula, Jag välsignar dig; kom, Min Ande är med dig och kommer att vara med dig för att du, som Mitt Eko, skall kunna ge Mitt Himmelska Manna åt var och en;

Jag har kommit tillbaka hit med dig, för att genom dig välsigna platsen för din Persons tillkomst; med detta menar Jag att du blev en levande och existerande varelse!3Jag, Jesus, kom till dig i din fattigdom, i ditt elände, för att lyfta dig till Mitt Hjärta och göra dig till ett levande tecken på Min gudomliga Barmhärtighet; tillåt Mig nu att få tala genom dig och ge Mina nådegåvor under dessa möten; skörda med Mig denna rika skörd, som du inte har sått,

be ständigt och ära Mig; håll Mitt Namn Heligt; Jag, Jesus är med dig;


1 Jag ville säga något.
2 Detta sade Han mycket tyst och ömt.
3 Tiden före min omvändelse hade jag upphört att vara till och när Gud omvände mig började jag leva.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message