DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du kan aldrig vara Mitt vittne utan att bli förföljd

13 januari 1995

Herre, tycker Du jag har varit sen att tala? Har jag förkunnat Dina under som Du ville? Jesus?

Jag Är; Min återstod, Jag ger dig Min Frid!

var aldrig ledsen när någon stänger dörren framför ditt ansikte; Jag är med dig, så oroa dig inte, Mitt barn; du kan aldrig vara Mitt vittne utan att bli förföljd; allt du gör, även om det tycks vara obetydligt och inte särskilt kraftfullt, är inte förgäves; det spår du lämnar efter dig skall märkas och därefter är det Mitt Verk; så, lilla barn, fatta mod; Jag är alltid med dig .... så, på detta sätt har Min Fader utvalt dig;

Vad ska vi göra idag?

be, skriv och tillbe Mig, men försumma aldrig dina hushållsgöromål, de har också sitt värde för Mig; detta är vad Jag önskar av dig; Jag skall ge dig styrka så att du kan vörda Mig och uppfylla alla dessa saker, så låt oss nu skriva!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message