DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall påskynda Min Plan för denna återstods skull

12 januari 1995

Herre,
låt Din Röst bli hörd detta år som aldrig tidigare.
Hur länge skall Ditt folk ropa till Dig efter hjälp?

Den Tradition som Du fört vidare till oss
förlorar sitt grepp.
Sanningen vanhelgas dagligen
och avfällingen har övertaget över de trogna. 

Säkert ser Du allt detta fasansfulla.
Hur länge, Jahve, måste vi ropa: ”Förtryck!”
till himlarna, utan att Du stiger ned?
Vår skada är allvarlig och Du är botemedlet, 

så kan Du inte låta Din Röst höras
detta år, på ett kraftfullt sätt?

Avfällingarna håller redan på att skaffa undan Din Sons Offer,
skall Du ändå inte komma och stoppa deras ogärningar?
Vi blir långsamt berövade vår Frälsning
och Du, min Herre, kommer Du att förbli tyst?

Man befaller oss att inte profetera i Ditt Namn
och vi tvingas ut ur Ditt Hus;
Vi blir förvisade och slagna,
man vill tvinga oss till tystnad när vi vittnar om Din Kärlek.
Ser Du? Ser Du vilken stor oreda
de ställer till i Din Heliga Helgedom?
Ser Du hur Din Ande blir smädad dagligen?

När Jona ropade i sin ångest till Dig,
svarade Du honom.
När han ropade till Dig från dödsriket,
svarade Du honom och han hörde Din Röst.
Idag, min Gud, har inte vårt klagorop nått Dig? 

Har det inte nått Dina Öron?

När Jona svaldes av fisken
förblev han i mörkret i tre dagar och i tre nätter.
Hur blir det med oss, Herre?
Måste vi stanna i detta mörker för evigt?

Du är känd för att skaffa rättvisa åt de fattiga i anden
och ta dig an den rättfärdiges sak,
vänd därför Din Blick mot vårt elände och rädda oss!

Min frid ger Jag dig;

Mitt barn, hör Mig och skriv: Jag skall påskynda Min Plan för denna återstods skull, så håll er vakna för ni vet inte när ni hör Mig komma med eld .... och Min Helige Ande kommer att utgjutas över många; där det finns någon som förtvivlar, försäkra dem, försäkra dem om att deras Fader i himmelen skall påskynda Sin Plan;

snart, och det är ditt snart,1 skall Jag tala och Min Röst skall vara som en eldslåga, som förstör dem som förstör jorden;2 håll er vakna och var tålmodiga, det dröjer inte länge nu förrän Mina Ord går i uppfyllelse;

Jag kommer att döma rättvist;


1 Mitt ”snart” är ett mänskligt snart. Guds ”snart” kan innebära tusen år eller mer!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message