DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vill att du skall förbli trogen mot Mig

24 december 1994

Herre, Lärare och Frälsare?

Jag Är;

Jag har predikat för dig från Hjärta till hjärta; för att erövra dig gjorde Jag allt detta; Jag ville att Min elev skulle lära av Mig för att kunna erövra själar åt Mig; Jag älskar er alla för evigt .... elev, Jag vill att du skall förbli trogen mot Mig; detta är den gåva du kan ge Mig under midnattsmässan! – ditt hjärtas trofasthet; om du ger Mig den, skall Min Fader och Jag uppenbara Vår Helighet i dig för att styrka dig i denna Plågans strid;1 skulle någon av Odjurets efterföljare visa fientlighet mot dig, var som en slunga mot dem och krossa dem som i visionen Jag gav dig ...2

nu, lilla barn, var ett med Mig; låt oss fortsätta att dela; Jag är Herre, så frukta inte; Mitt Namn: Jesus Kristus, Guds Son och Frälsare;


2 Visionen: Jag fann mig tillfångatagen av Odjurets efterföljare. De tog av mig min ring med krucifix, försvann med den en stund och kom sedan tillbaka med den. De gav mig den tillbaka. När jag fick den visste jag att de hade vanhelgat den. Sedan följde de mig till dörren för att gå därifrån, men när jag passerade genom salen såg jag att de hade Odjurets Emblem på väggen, (precis som vi har krucifix). Jag fattade ett snabbt beslut; när jag såg en slags slunga i närheten, tog jag den och med all min kraft slungade jag den mot Emblemets öga (i mitten), och förstörde den och all dess onda kraft. När jag tog detta beslut visste jag att det kanske skulle kosta mig livet. Men jag tänkte att det var värt det om jag då också skulle förstöra deras kraft. Så snart jag hade krossat det blev Odjurets efterföljare som hade följt mig till dörren vettskrämda och darrade. Och jag förstod att när jag förstörde deras Emblem blev de själva krossade och hade ingen makt över mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 



Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message