DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Daniels profetia går i uppfyllelse

23 augusti 1994

Min Herre?

Jag Är; lilla barn, ta emot Min Frid;

Jag har kommit till dig för att finna tröst i ditt hjärta; i Mitt Hjärta finns ett sår som är outhärdligt .... idag vanhelgar Odjurets efterföljare Mig i Min Kärleks Sakrament; Kärleken är förrådd, bespottad och nertrampad; Jag är nu i deras onda händer; förstår du vad det innebär? Mitt Eviga Offer är i deras händer; de stenar Mig och de har svurit på att ta bort Mig från Mitt Tabernakel;

se! dagen är nära då de officiellt tillkännager att Jag bör upphöra att vara i Mitt Tabernakel och på Min plats skall de ställa upp en ekande cymbal; ... och Daniels profetia går då i uppfyllelse;

dotter, låt aldrig din tro och din trohet försvagas, sov aldrig, tvivla aldrig; ge Mig vila, Min älskade, ge Mig vila .... ic

Släkte!
Du kan inte säga, nej,
du kan aldrig säga till din Återlösare:
”Jag ligger alldeles ensam i smutsen
och ingen kan lyfta mig upp,”
när Hans Dag kommer.
När Eld kommer över dig, släkte,
brännande och förtärande lågor,
och dina trädgårdar skall vissna
liksom dina vingårdar,
säg då inte till din Återlösare:
”ge mig något att äta och dricka”; 
för det är nu du måste omvända dig
och upphöra att främja det onda.
Och ni gudlösa,
som vanhelgar Herrens Eviga Offer
och som har låtit Döden bli er ledsagare,
över er kommer elden att rasa värre än någonsin,
om inte Herren får höra ett ångerns rop från er.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message