DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Döm aldrig
Sörj aldrig över materiella ting

19 augusti 1994

Mitt hjärta är redo, Herre,
att tjäna och lyda Dina befallningar.
I Dina Förgårdar, där Ditt Majestät bor,
lät Du mig göra tjänst efter Dina anvisningar.
Trots att våra knän är svaga av brist på föda,1
har Du, min Gud, förbarmat Dig över oss i Din oändliga Nåd;
Du kom till vår hjälp:
”Släkte, åt Dig har Jag sparat rikedomar och välstånd;
i hungerns tid kommer Jag.”
Detta är vad Du har försökt säga oss under hela denna tid.
Jag tackar Dig, av hela mitt hjärta tackar jag Dig.

Min Frid ger Jag dig;

i Mitt Hjärta finns många skatter och Jag har nu visat dig dessa outtömliga rikedomar; Jag älskar dig, tvivla aldrig på Min Kärlek; Jag har en gång sagt att denna Skatt har sparas för er tid, denna tid då mänskligheten befinner sig i sitt lägsta och mest beklagansvärda tillstånd, Odjuret skulle få makt att fresta er alla; därför ber Jag er att föröka era böner, att fasta och att följa Mina bud;

öppna ert hjärta för Mig och dö bort från er själva; och du, dotter, förbli i Mig; ta emot dem som anklagar dig så skall Jag lyfta din själ till Mig; döm aldrig, sörj aldrig över materiella ting som inte består, var god och helig; Jag skall lära dig att vara fullkomlig om du tillåter Mig, Min Vassula; fortsätt att tillkännage och förkunna Mitt Hjärtas rikedomar för dem Jag sänder dig till, och var inte rädd för dina anklagare, lämna dem åt Mig, Mitt barn; ser du hur många framsteg du ännu har att göra? genom ditt liv kommer du att kunna dra andra till att också lära känna Mig;

(Sedan talade Han till bönegruppen på Rhodos).

Jag vill att var och en av dem bär i minnet att Jag upprättade dem av nåd; ingen av dem förtjänade någon av Mina Nådegåvor, därför vill Jag att de skall läsa liknelsen om farisén och tullindrivaren i Skriften, så att deras iver inte förbyts i bigotteri; ingen är god utom Gud;

ingen av er är fullkomlig ännu; ni har så mycket kvar att lära; ni måste lära er Faderns tålamod, den kärlek och ödmjukhet som Jag visar er alla, Min Helige Andes fullkomliga helighet och ömhet;

detta är allt för idag, dotter; välsigna Mig och älska Mig; Jag, Jesus, välsignar dig, Min elev;


1 Andligt undernärda.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message