DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Denna särskilda nåd ... skall ta slut
Skriften ljuger aldrig

18 augusti 1994

(Vår Välsignade Moder)

dotter, Mitt Hjärta jublar var gång du stämmer in i helgonens böner .... Mitt kära barn, du deltar i samma strid1 som alla helgonen i himmelen; Jag är också närvarande, så låt din lydnad mot Gud vara utan gräns;

se här, ta emot allt som Gud sänder i din väg; det är genom Hans Hand, till gagn för Hans Eget välsignade syfte som Han ger dig möjligheten, friheten och kraften att arbeta för Kyrkans förnyelse; om du förblir som en fläckfri spegel kommer du att återspegla Guds Bild, och Hans Verk skall fortsätta att lysa på dig så att alla länder kommer att läsa Livets Ord och välkomna Kristus med ett öppet hjärta;

så mycket helande behövs som ännu återstår, men förtrösta på Herren för Han Själv är din Helige Följeslagare; eftersom du har upprättats till att vara med Kristus, Min Son, måste du leva ett sant liv i Gud; låt alla dina tankar söka himmelska ting; lär andra att tänka på Gud, att tala om Gud och att längta efter Gud, 2då kommer de att förstå att Gud är Liv, Glädje och Himmelsk Frid; se, dagarna kommer då denna särskilda nåd som Herren har erbjudit världen skall ta slut;

Vassula, lär dig att säga dessa ord från Skriften till dem som säger: ”den kanoniska lagen påbjuder oss inte att uppmärksamma någon profetia ....”3säg dem, Skriften ljuger aldrig, den säger: ”se till att ni inte vägrar att lyssna när Han talar; om inte de kunde komma undan som avvisade Honom när Han här på jorden tillkännagav sin vilja, hur skall då vi kunna det om vi vänder oss bort från en röst som varnar oss från Himlen? den gången kom Hans Röst jorden att skaka, men nu har Han gett oss detta löfte: en sista gång skall Jag skaka inte bara jorden, utan också himlen;”4

himmelens vedergällning som väntar denna gudlösa generation är nära; Jag skall fortsätta att stå vid er sida och uppmuntra er att be, fasta och leva ett sant liv i Gud; Jag skall fortsätta, om ni tillåter Mig, att föra er närmare Gud;

Jag, 'i Panayïa'5 välsignar var och en av er och säger: Jag har lagt Min mantel över er för att skydda er, Mina små, mot den onde som likt ett lejon ständigt stryker omkring er;


1 En andlig kamp, genom bön, kärlek och lydnad mot Gud.
2 Det innebär: att följa och leva det största av alla Guds Bud.
3 Vår Heliga Moder menar profetiorna som givits i vår egen tid.
4 Hebr. 12:25-26.
5 Guds Moder på grekiska. Betyder ordagrant: ”Den Mest Heliga”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message