DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du kommer också att få lida

23 juli 1994

(Patmos)

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, Jag välsignar dig;

behandla Mig som din vän; överge aldrig ditt uppdrag som innebär att skriva; ge Mig tid för att skriva, ge Mig tid för att utgjuta Mina välsignelser, Min myrra och Min smörjelse på Mitt altare; 1 ge Mig tid att hölja dig i Min väldoft: rökelse;

för att mildra Min Faders vrede, uttala Hans Namn med vördnad och prisa Honom i Samlingarna; Jag skall kalla på dig2 och du bör vara lyhörd för Min kallelse; ta emot Min Frid nu och bevara Mig i dina tankar3 och i ditt hjärta ....4 vänner? hör Mig; kom alltid ihåg detta: Messias blev förföljd och behandlad som en bedragare, Hans lärjungar också; barn! du kommer från Mig och eftersom du kommer från Messias, skall du också lida som Han led, Jag har förvarnat dig om detta förut, detta är bara en påminnelse;


1Vi kan vara ett Guds altare.
2Kalla mig för att skriva ner ett budskap.
3Vilket innebär oavlåtlig bön.
4 Här stannade Jesus upp och frågade medan Han såg på Mig: ”vänner?” Han menade: ”är vi fortfarande överens?”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message